สถาบัน Watsatch Academy เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบเอกชน ที่ก่อตั้งมายาวนานแห่งหนึ่งในรัฐ Utah โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1875 โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Mt. Pleasant รัฐ Utah ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์แรกเริ่ม เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และพัฒนาบุคลากร ให้กับชุมชน ทั้งในด้าน การศึกษา สังคม จริยธรรม ควบคู่กัน โรงเรียนมีพื้นที่ขนาดกว้างขวางถึง 30 Acres จึงทำให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้มากมาย อาทิเช่น ปีนเขา สกี สโนว์บอร์ด ปั่นจักรยาน กิจกรรมพายเรือแคนนู hiking ขี่ม้า และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบัน โรงเรียนมีนักเรียนอยู่ประมาณ 300 คน ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติมาจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และ จาก 25 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่อายุ 12-18 ปี

ที่พัก

Watsatch Academy ถือเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในรัฐ Utah ที่มีทีพักในโรงเรียน เนื่องจากเป็น Boarding school (โรงเรียนประจำ) ดังนั้นนักเรียนจะได้พักที่หอพักของโรงเรียน ที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมง ทุกๆ คืนหลังอาหารเย็น นักเรียน จะไปรวมตัวกันที่ Study Hall เพื่อทำการบ้าน และ Assignment รวมถึงการเตรียมตัวสอบ โดยจะมีคุณครูคอยให้คำแนะนำ และปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและปัญหาต่างๆ

ค่าใช้จ่าย *

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ทั้ง ค่าเรียน ค่าทีพัก /อาหาร อยู่ที่ปีละ USD 52,700 (ประมาณ 1.6 ล้านบาท) และค่าตำราเรียน ปีละ USD 500 (ประมาณ 16,000 บาท)

  • * อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 32 บาท
  • เว็บไซต์: http://www.wasatchacademy.org