เขตการศึกษา Greater Victoria School Districts # 61 ตั้งอยู่ที่เมืองวิคตอเรีย ซึ่งเป็นเมืองหลวงมณฑลบริติช โคลัมเบีย เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศแคนาดาฝั่งตะวันตก วิคตอเรียเป็นเมืองที่มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ สวยงาม มีสภาพอากาศที่อบอุ่นที่สุดของประเทศ สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตลอดปี นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่สงบและมีความปลอดภัยสูง ผู้คนเป็นมิตร รวมถึงเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศ คือ University of Victoria จึงนับว่าวิคตอเรียเป็นศูนย์รวมความก้าวหน้า ทั้งทางด้านการศึกษา การกีฬา และวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา

หลักสูตร

โรงเรียนในเขตการศึกษา Greater Victoria School Districts สอนในหลักสูตรของรัฐบาลของมณฑล บริติช โคลัมเบีย ซึ่งเน้นทางด้านวิชาการ รวมถึงมีวิชาเลือกในสาขาที่หลากหลาย เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย เขตการศึกษานี้มีทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด6-8) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 9-12) ทั้งหมด 17 โรงเรียน มีโรงเรียนมัธยมปลายที่มีชื่อเสียงหลายโรงเรียน อาทิเช่น Victoria High School, Oak Bay High School, Mount Douglas Secondary และ Esquimalt High School เป็นต้น

ปีการศึกษา

โรงเรียนเปิดรับนักเรียนใหม่ 2 ครั้งต่อปี ดังนี้

  • เทอม 1 : กันยายน (ก.ย. – ม.ค.)
  • เทอม 2 : กุมภาพันธ์ (ก.พ. – มิ.ย.)

เทอมการศึกษา

เปิดรับสมัครนักเรียน2 ครั้งต่อปี

  • เทอม 1 : เดือนกันยายน
  • เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์

ที่พัก

พักกับ Host Family ชาวแคนาดา ซึ่งโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาและคัดเลือกให้เหมาะสมกับนักเรียน แต่ละคน ทุกครอบครัวผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบเป็นอย่างดี จึงวางใจได้ด้านความปลอดภัย

ค่าใช้จ่าย

  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อ 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) $31,425 (CAD) รวมค่าเรียน ค่าจัดหา Homestay ค่าHomestay และอาหาร ค่าประกันสุขภาพ

เว็บไซต์: http://www.studyinvictoria.com หรือ http://www.sd61.bc.ca