สถาบัน VGC International College เป็นสถาบันภาษาเอกชนขนาดใหญ่ของแคนาดา ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver สถาบันมีชื่อเสียงด้านคุณภาพการเรียนการสอน และการดูแลเอาใจใส่นักเรียน สถาบันได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Top Choice Award สำหรับสถาบันภาษาที่ดีที่สุดใน Vancouver ปี 2020

โปรโมชั่น: สมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2564

  • รับส่วนลดค่าเรียนราคาพิเศษ
Vancouver
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
Core Full time (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 62,400
6 เดือน 118,560
12 เดือน 212,160
Plus Intensive (เรียน 36 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 74,880
6 เดือน 143,520
12 เดือน 262,080
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 11,000 – 22,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พัก
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ CAD 1 = 26 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: http://www.vgc.ca