สถาบัน VGC International College ตั้งอยู่ที่เมือง Vancouver มลรัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา ก่อตั้งมากว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี 2003 เป็นสถาบันสอนภาษาและ Business Program ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศแคนาดา

VGC ได้รับการยอมรับถึงคุณภาพการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรที่มีคุณภาพ รวมถึงการดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิด สถาบันได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิเช่น Top Choice Language School in Vancouver, ST Star English Language School North America, Best International Language School in Vancouver and Canada และอีกมากมาย จึงสามารถการันตีและเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันได้เป็นอย่างดี

สถาบัน VGC มีทั้งหลักสูตร Business ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ – 1 ปี และหลักสูตร Work and Study (Co-op) 1– 2 ปี ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ นักเรียนสามารถสอบวัดระดับภาษา online ของสถาบันในการสมัครเรียนได้
นักเรียนที่คะแนนภาษายังไม่ถึง สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของ VGC ก่อนได้ ข้อมูลหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ VGC เพิ่มเติม https://motiveedu.com/vgc-international-college/


หลักสูตร Co-op ที่แนะนำ ได้แก่ Diploma in Applied Communications with Co-op ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รวม Work and Study (Co-op) และ University Pathway เอาไว้ด้วยกัน โดยนักเรียนสามารถเรียนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษด้าน Communication และฝึกงานตามหลักสูตร Co-op โดยเมื่อจบโปรแกรมแล้ว นักเรียนสามารถเรียนต่อหลักสูตรใน Public College หรือมหาวิทยาลัยที่เป็น Partners กับ VGC ได้ โดยไม่ต้องมีผลภาษาอังกฤษ โดยเงื่อนไขการสมัครเรียนขึ้น จะอยู่กับหลักสูตร สาขา และสถาบันที่จะศึกษาต

โปรโมชั่น    ค่าเรียนลดราคาพิเศษ สำหรับนักเรียนที่สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2566

หลักสูตรค่าเรียน+Extra fees*
(CAD)
ค่าเรียน+Extra fees*
(บาท)
Co-op Programs
Diploma in Business Communications with Co-Op
(1 year)
$6,900175,950
Diploma in Managing Customer Relationships with
Co-Op (1 year)
$6,900175,950
Diploma in Applied Communications with
Co-Op (2 years)
$8,900226,950
Business Programs (Non Co-op Programs)
2-Week Business Seminars$60015,300
4-Week Business Certificates$1,11028,305
Diploma in Business Communications
(6 months)
$5,660144,330
Diploma in Managing Customer Relationships
(6 months)
$5,660144,330
Diploma in Applied Communications (1 year)$8,900226,950
  • Extra Fees รวม Registration Fee, Material Fee, Textbook Fee, Assessment Fee, Administrative Fee และ Co-op Fee
  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าที่พัก ประมาณ 25,000 – 40,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก)
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $1 = 25.5 บาท (พ.ค.66)
  • เว็บไซต์ https://vgc.ca/business-programs-and-schedule/