เพิ่มโอกาสการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษและยุโรป ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผ่านหลักสูตร Foundation และ Pre-Master ของ International Study Centre (ISC) เพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ง่าย

ข้อดีของการเรียน ISC

 • ISC ตั้งอยู่บริเวณแคมปัสของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เสมือนนักเรียนได้เรียนที่มหาวิทยาลัยและสามารถที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยได้
 • หลักสูตรทั้ง Foundation และ Pre-Master ของ ISC เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและด้านวิชาการ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวกับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น
 • เมื่อสมัครหลักสูตร ISC นักเรียนจะได้รับ Conditional Offer จากมหาวิทยาลัยที่เลือก และเมื่อสำเร็จหลักสูตร นักเรียน สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยนั้นได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS อีก
 • มีทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี

มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษที่ร่วมงานกับ ISC

University of Sussex

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Brighton ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ห่างจาก London ประมาณ 1 ชม. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการวิจัย ถูกจัดให้อยู่ใน Top 15 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในสาขา Business, International Relation, Law, Media, Engineering และ Computer หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี

 • IELTS 5.0
 • ค่าเรียนประมาณ 12,000 – 12,600 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.

หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท)

 • IELTS 6.0 เรียน 2 เทอม เริ่มเรียน ม.ค. หรือ เม.ย. ค่าเรียน 8,500 ปอนด์
 • IELTS 5.5 เรียน 3 เทอม เริ่มเรียน ก.ย. หรือ ม.ค. ค่าเรียน 12,750 ปอนด์

เว็บไซต์www.studygroup.com/isc/sussex

University of Surrey

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Surrey ห่างจาก London ประมาณ 40 นาที เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตรานักศึกษาที่เรียนจบว่างงานน้อยที่สุด มีความโดดเด่นทางด้าน Engineering, Science, Economics, Business, Law เป็นอันดับ 1 ด้าน Hospitality และติด Top 15 ด้าน Engineering ของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี

 • IELTS 5.0
 • ค่าเรียนประมาณ 12,000 – 12,600 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.

หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท) เฉพาะสาขา Economics

 • IELTS 6.0 เรียน 2 เทอม เริ่มเรียน ม.ค. หรือ เม.ย. ค่าเรียน 8,500 ปอนด์
 • IELTS 5.5 เรียน 3 เทอม เริ่มเรียน ก.ย. หรือ ม.ค. ค่าเรียน 12,750 ปอนด์

เว็บไซต์www.studygroup.com/isc/surrey

University of Huddersfield

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ย่าน West Yorkshire ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ห่างจากเมือง Leeds และ Mancherster ประมาณ 1 ชม. และห่างจาก London ประมาณ 3 ชม. เป็นเมืองที่เงียสงบ ค่าครองชีพไม่สูงมาก เหมาะกับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ด้าน International Student Experience มีชื่อเสียงในสาขาด้าน Business, Architecture, Science, Education, Engineering, Art&Design และ Hospitality หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี

 • IELTS 4.5
 • ค่าเรียนประมาณ 9,000 – 9,500 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.

หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท)

 • IELTS 6.0 เรียน 2 เทอม เริ่มเรียน ม.ค. หรือ เม.ย. ค่าเรียน 6,450 – 7,000ปอนด์

เว็บไซต์www.studygroup.com/isc/huddersfield

Kingston University, London

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง London ประเทศอังกฤษ ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักสาขา Art&Design, Architectre, Engineering, Business และ Economics หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี

 • IELTS 5.0
 • ค่าเรียนประมาณ 11,500 – 13,950 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.

หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท) เฉพาะสาขา Business

 • IELTS 5.5 เรียน 2 เทอม เริ่มเรียน ม.ค. หรือ เม.ย. ค่าเรียน 7,700 ปอนด์

เว็บไซต์www.studygroup.com/isc/kingston

Liverpool John Moores University

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Liverpool เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศอังกฤษ ค่าครองชีพไม่สูง มหาวิทยาลัยใหญ่เป็นอันดับ 10 ของประเทศอังกฤษ และติด Top 20 ด้าน Engineering และ Sport Science สาขาที่โดดเด่นทางด้าน Health Studies, Sport Science, Engineering, Marine-related degrees และ Business สำหรับหลักสูตร MBA ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี

 • IELTS 4.5
 • ค่าเรียนประมาณ 10,500 – 10,995 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.

หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท)

 • IELTS 5.5 เรียน 14 สัปดาห์ เริ่มเรียน พ.ค. หรือ ก.ย. ค่าเรียน 5,880 ปอนด์

เว็บไซต์www.studygroup.com/isc/ljmu

มหาวิทยาลัยอื่นๆใน UK & EU ที่ร่วมกับ ISC

 • Istituto Marngoni
 • Royal Holloway, University of London
 • University of Keele
 • University of Lincoln
 • Heriot Watt University
 • Stirling University
 • University of Wales
 • University of Leicester
 • University of Lancaster
 • Leeds Metropolitan University
 • University of Leicester
 • Trinity College, Dublin
 • University College Dublin
 • Nyenrode Business University, Netherlands