Motive Education บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อ และท่องเที่ยวต่างประเทศ รับทำวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ประชุม สัมนา ดูงาน สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านทำวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เราดูแลและให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน

บริการของเรา:

  • ให้คำปรึกษาการเรียนต่อ หรือท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • ให้คำปรึกษาด้านการขอวีซ่า
  • จัดเตรียมแบบฟอร์มและคีย์ข้อมูลวีซ่า
  • ตรวจเช็คและแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
  • จัดเตรียมค่าธรรมเนียมวีซ่า
  • จองสัมภาษณ์วีซ่า
  • ยื่นวีซ่าและรับวีซ่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ฟรี!

เวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.00 น. วันเสาร์ 8.30 – 12.00 น.
โทรศัพท์: 02-129-3838, 085-217-7457, 081-939-8997
LINE ID @motiveedu
อีเมลinfo@motiveedu.com