Taylors College, Sydney ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในย่าน Waterloo ห่างจากใจกลางเมือง Sydney เพียง 20 นาที และห่างจาก University of Sydney เพียง 3 กิโลเมตร ภายในสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างครบครัน

สถาบันเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีที่ University of Sydney ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย Group of Eight ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศออสเตรเลียและ top 50 ของโลก และเป็นอันดับ 4 ของโลก ในด้านจำนวนการได้รับจ้างงานของนักศึกษาที่เรียนจบ มหาวิทยาลัยก่อตั้งมากว่า 160 เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา

สำหรับหลักสูตร Pathway ที่ Taylors College, Sydney เปิดสอนได้แก่

  • University of Sydney Foundation Program (USFP)  สำหรับเตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ University of Sydney
    • สำหรับนักเรียนที่จบ ม.5  หรือเทียบเท่า  GPA 2.25 ขึ้นไป
    • คะแนน IELTS Academic 5.0 ขึ้นไป (ทุก band ไม่ต่ำกว่า 5.0)
    • ระยะเวลาเรียน 39 / 52 / 72 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับ GPA และคะแนน IELTS)
    • ค่าเล่าเรียน  $35,672 – $45,500

**  กรณีผลการเรียนหรือผลภาษาอังกฤษไม่ถึงตามเกณฑ์ สามารถเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนหลักสูตรหลักได้ **

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.taylorssydney.edu.au/