หลักสูตร Work and Study หรือ Co-op ที่สถาบัน Tamwood Careers เปิดสอนที่แคมปัส Vancouver,  Toronto และ Whistler หลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนเพิ่มทักษะเฉพาะด้าน เช่น Business, Tourism & Hospitality และ Technology รวมถึงได้รับประสบการณ์การทำงานในแคนาดาและเริ่มต้นในสายอาชีพที่สนใจ ทุกหลักสูตรสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในสายงานนั้นๆอย่างแท้จริง นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถโอนหน่วยกิต เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ Diploma, Advanced Diploma และปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยหรือ College ที่มีความร่วมมือกับ Tamwood ได้ ด้วยหลักสูตร pathway เพื่อรับโอกาสการขอ Post grad work permit เพื่ออยู่ทำงานที่แคนาดาหลังเรียนจบ สูงสุดถึง 3 ปี

สถาบันมีข้อสอบภาษาอังกฤษแทนการสอบไอเอล และสามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ Tamwood Language Center ได้

โปรโมชั่น  สำหรับนักเรียนที่สมัครภายใน 31 ธ.ค. 66

หลักสูตรที่เปิดสอนEnglish LevelCo-op Diploma (48 weeks)ค่าเรียน
โปรโมชั่น (บาท)
*
Certificate
(27weeks)
ค่าเรียน
โปรโมชั่น (บาท)
*
Location*
หลักสูตร Business
Internatinal Business & ManagementIELTS 5.0$7,599197,574 $7,459193,934 V, T
Communications + Internatinal Business & ManagementIELTS 4.0$9,999
(84 Wks)
259,974 $9,699
(39 Wks)
252,174 V, T
หลักสูตร Tourism & Hospitality
Tourism & HospitalityIELTS 5.0$7,599197,574 $7,459193,934 V, T, W
Communications + Tourism & HospitalityIELTS 4.0$9,999
(84 Wks)
259,974 $9,699
(39 Wks)
252,174 V, T
Foundations of Food & BeverageIELTS 5.0$7,599197,574 $7,459193,934 W
หลักสูตรด้าน Technology
User Interface (UI) DesignerIELTS 5.5$9,899257,374 $9,759253,734 V, T
User Experience (UX) DesignerIELTS 5.5$9,899257,374 $9,759253,734 V, T
Web DeveloperIELTS 5.5$9,899257,374 $9,759253,734 V, T
Digital MarketingIELTS 5.5$7,599197,574 $7,459193,934 V, T
Communications + Digital MarketingIELTS 4.5$9,999
(84 Wks)
259,974 $9,699
(39 Wks)
252,174 V, T

* อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ CAD$1 = 26 บาท
* V = Vancouver, T = Toronto, W = Whistler

ข้อมูลสถาบันเพิ่มเติม https://tamwood.com/careers/