สถาบัน Seneca College เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่เมือง Toronto มลฑล Ontario ประเทศแคนาดา เปิดสอนกว่า 180 หลักสูตร และกว่า 500 สาขาด้านวิชาชีพสำหรับนักเรียนต่างชาติ เปิดสอนทั้งในระดับ ปริญญาตรี, Certificate (หลักสูตร 1 ปี), Diploma (หลักสูตร 2-3 ปี), Graduate Certificate (หลักสูตร 1-2 ปี) และ Academic Pathway สำหรับนักเรียนที่ต้องการ Transfer เพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยใน Ontario เช่น York University เป็นต้น

นอกจากนี้ สถาบันยังมีโปรแกรมฝึกงาน (Co-op Work Experience) สำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกงาน เพื่อหาประสบการณ์การทำงานที่แคนาดาอีกด้วย

สาขาที่เปิดสอนที่ Seneca College อาทิเช่น

 • Aviation
 • Business
 • Creative Arts, Animation & Design
 • Education, Community & Social Services
 • Engineering Technology
 • Fashion & Esthetics
 • Health & Wellness
 • Hospitality & Tourism
 • Information Technology
 • Law, Administration & Public Safety
 • Liberal Arts & University Transfer
 • Media & Communication
 • Science

การสมัครเรียน

 • หลักสูตร Certificate และ Diploma ใช้คะแนน IELTS Academic Minimum 6.0 with no skill below 5.5
 • หลักสูตรปริญญาตรี และ Graduate Certificate ใช้คะแนน IELTS Academic  Minimum 6.5 with no skill below 6.0

สถาบันรับผลภาษาอังกฤษอื่นๆในการสมัครเช่น TOEFL, Duolingo, Cambridge English Exam เป็นต้น
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.senecacollege.ca/international/apply/how-to-apply/admission-requirements/english-requirements.html

*** นักเรียนสามารถสอบวัดระดับกับสถาบันภาษาที่มีความร่วมมือกับ Seneca College แทนการสอบไอเอลได้

*** นักเรียนที่คะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงตามกำหนด สามารถเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับสถาบันภาษาที่มีความร่วมมือกับ Seneca College ได้

ค่าเรียน  ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระยะเวลาที่เรียน ประมาณ $8,000 – 10,000 / เทอม
ดูข้อมูลค่าเรียน เพิ่มเติมได้ที่https://www.senecacollege.ca/international/fees/international-program-fees.html

เทอมการศึกษา เปิดเรียนในเดือน กันยายน / มกราคม / พฤษภาคม  ของทุกปี

เว็บไซต์สถาบัน  https://www.senecacollege.ca/international.html