• ตั้งอยู่ใจกลางซิลิคอนแวลเลย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท IT ชั้นนำ เช่น Google, eBay, facebook, twitter, Intel, Hewlett-Packard
 • เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรกในฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1857
 • เป็นวิทยาลัยเขตแห่งแรกในระบบมหาวิทยาลัยรัฐของแคลิฟอร์เนีย หรือ California State University (CSU) system
 • เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 134 สาขาวิชา และปริญญาโท 110 สาขาวิชา
 • เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลในระบบ CSU system เพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนเกี่ยวกับวิศวกรรมการบิน (Aerospace Engineering)
 • มีศูนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสำหรับปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย (International Gateway)

การจัดอันดับ (Rankings)

 • SJSU ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในอันดับ 3 ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยรัฐบาล (โดย US News & World Report 2013) และอันดับที่ 48 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก (โดย Business Insider 2012)
 • SJSU จัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาลในฝั่งตะวันตกของอเมริกา (โดย US News & World Report 2013)
 • SJSU ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม 200 มหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาในการลงทุนด้านงานวิจัย (โดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ – National Science Foundation)
 • SJSU เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในซิลิคอนแวลเลย์ที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

เทอมที่เปิดเรียน:

 • เทอม Fall: กันยายน – ธันวาคม (สมัครเรียนภายในเดือนมีนาคม บางสาขาวิชาอาจมีกำหนดการปิดรับสมัครเร็วกว่านี้)
 • เทอม Spring: มกราคม – พฤษภาคม (สมัครเรียนภายในเดือนกันยายน บางสาขาวิชาอาจไม่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในเทอม Spring)

หลักสูตรที่น่าสนใจ

ปริญญาตรี

 • BS Aviation
 • BFA in Digital Media Art
 • BS Biomedical Engineering
 • BS Chemical Engineering
 • BS Software Engineer
 • BS Computer Engineering
 • BA Economics
 • BFA Graphic Design
 • BFA Interior Design

BS, Business Administration in following concentrations Accounting

 • Accounting Information Systems
 • Corporate Finance Management
 • Entrepreneurship
 • Finance
 • General Business
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Management
 • Management Information Systems
 • Marketing

ปริญญาโท

 • MBA 1 ปี (MBA-One)
 • MBA ภาคปกติ 2 ปี (Conventional MBA)
 • MS Engineering/ MBA Dual Degree
 • MS Aerospace Engineering
 • MS Software Engineering
 • MS Computer Engineering
 • MS Electrical Engineering
 • MS Industrial and System Engineering
 • MS Hospitality, Recreation, and Tourism Management
 • MS Journalism and Mass Communications
 • MA Economics

เกณฑ์การรับนักศึกษา: ปริญญาตรี

 • GPA ระดับมัธยมปลายขั้นต่ำ 3.0
 • TOEFL IBT 61 หรือ IELTS 6.0 (ยกเว้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการคะแนน TOEFL IBT 80 หรือ IELTS 7.0
 • ไม่ต้องมีคะแนน SAT/ ACT

ปริญญาโท

 • GPA ใน 2 ปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ 2.5
 • TOEFL IBT 80 หรือ IELTS 7.0 บางสาขาวิชาอาจต้องการคะแนนที่สูงกว่านี้ และอาจต้องการคะแนน GMAT สำหรับหลักสูตร MBA และ GRE สำหรับหลักสูตรอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย:

 • หลักสูตรปริญญาตรี: ค่าเรียนประมาณ 500,000 บาทต่อปี
 • หลักสูตรปริญญาโท: ค่าเรียนประมาณ 500,000 บาทต่อปี ยกเว้นหลักสูตร MBA-One (เรียน 1 ปี) ประมาณ 1 ล้านบาท ทั้งหลักสูตร และหลักสูตรภาคปกติ MBA ประมาณ 1.5 ล้านบาททั้งหลักสูตร

เว็บไซต์ www.sjsu.edu