สถาบัน Portland English Language Academy (PELA) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Portland รัฐ Oregon ซึ่งเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงและมีค่าครองชีพต่ำที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่ของ West Coast ในอเมริกา เนื่องจาก Oregon เป็นรัฐที่ไม่เก็บ sale tax เมือง Portland เป็นเมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดี ทั้งรถประจำทางและรถไฟในเมือง จึงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก สถาบัน PELA ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Portland เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Intensive English และ Intensive TOEFL สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรือเตรียมตัวสอบ TOEFL ค่าเล่าเรียนไม่สูง และมีส่วนลดสำหรับนักเรียนที่ไปเรียนระยะยาว

โปรโมชั่น

  • พิเศษ !!! รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียน 2 เดือนขึ้นไป
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (บาท)*
Intensive English Program (20 ชั่วโมง/สัปดาห์) 3 เดือน 84,175
6 เดือน 168,350
12 เดือน 336,699
Intensive TOEFL Program (20 ชั่วโมง/สัปดาห์) 3 เดือน 84,175
6 เดือน 168,350
12 เดือน 336,699
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 20,000 – 25,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 33 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: www.portlandenglish.edu