สถาบัน Oxford International English เป็นสถาบันภาษาเอกชนที่มีชื่อเสียง มีเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ทั้งในอังกฤษ, อเมริกาและแคนาดา สำหรับที่อังกฤษสถาบันตั้งอยู่ใน London(Greenwich), Oxford และ Brighton ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ General English และ IELTS Exam

โปรโมชั่น: สมัครภายในวันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

  • รับส่วนลดค่าเรียน 20% จากราคาปกติ
  • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าที่พัก

London

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท) *
General English (20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 92,232
6 เดือน 164,304
11 เดือน 301,224
Intensive English (30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 114,912
6 เดือน 200,592
11 เดือน 367,752

Oxford

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท) *
General English (20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 83,664
6 เดือน 148,176
11 เดือน 271,556
Intensive English (30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 106,344
6 เดือน 181,440
11 เดือน 332,640

Brighton

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท) *
General English (20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 82,656
6 เดือน 146,160
11 เดือน 267,960
Intensive English (30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 102,816
6 เดือน 177,408
11 เดือน 325,248
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 60,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ GBP 1 = 42 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: https://www.oxfordinternationalenglish.com/schools/#united-kingdom