เขตการศึกษา Maple Ridge & Pitt Meadows ตั้งอยู่ในเมือง Maple Ridge และ Pitt Meadows มลรัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา อยู่ห่างจากใจกลางเมืองแวนคูเวอร์เพียง 40 นาที มีประชากรประมาณ 90,000 คน เป็นย่านที่เงียบสงบ ปลอดภัย  ค่าครองชีพไม่สูง

เขตการศึกษา Maple Ridge & Pitt Meadows มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 14,000 คน เป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 500 คนจากหลากหลายประเทศ มีโรงเรียนมัธยมทั้งหมด 6 แห่งและโรงประถม 21 แห่ง มีโปรแกรมการเรียนเฉพาะด้าน อาทิ เช่น IB (International Baccalaureate), Digital Art Academy, Microsoft IT Academy และอีกมากมาย นักเรียนที่จบการศึกษาจากเขตการศึกษานี้ สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของแคนาดาได้หลายแห่ง

เขตการศึกษา Maple Ridge & Pitt Meadows ยังมีความโดดเด่นทางด้านกีฬา โดยทุกโรงเรียนจะมีโรงยิมขนาดใหญ่และสนามกีฬากลางแจ้ง ให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาต่างๆ อาทิเช่น แบดมินตัน, บาสเก็ตบอล, กอล์ฟ, รักบี้, ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล, ว่ายน้ำ, ฮอกกี้ เป็นต้น

ที่พัก

เขตการศึกษา Maple Ridge & Pitt Meadows โรงเรียนจะเป็นผู้จัดหา Homestay ให้กับนักเรียนเอง โดยเจ้าหน้าที่ Homestay Coordinator ของโรงเรียนจะเป็นผู้คัดเลือกและตรวจสอบ Homestay อย่างละเอียดและจัดสรร Homestay ให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคนมากที่สุด จึงวางใจได้เรื่องคุณภาพและความปลอดภัย

โรงเรียนมัธยมในเขตการศึกษา Maple Ridge & Pitt Meadows

  • Pitt Meadows Secondary School มีนักเรียนประมาณ 1,100 คน เปิดสอนโปรแกรมพิเศษ อาทิเช่น  AP (Advanced Placement), Hockey Academy, French Immersion
  • Maple Ridge Secondary School มีนักเรียนประมาณ 1,300 คน เปิดสอนโปรแกรมพิเศษ อาทิเช่น  AP (Advanced Placement), Digital Art Academy, French Immersion
  • Westview Secondary School มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน เปิดสอนโปรแกรมพิเศษ อาทิเช่น Microsoft IT Academy, Soccer Academy
  • Thomas Haney Secondary School มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน เปิดสอนโปรแกรมพิเศษ อาทิ Self Directed Learning, Gifted Programming, Equestrian Academy, Microsoft IT Academy
  • Samuel Robertson Technical มีนักเรียนประมาณ 600 คน เปิดสอนโปรแกรมพิเศษ อาทิ Microsoft IT Academy, Trade Apprenticeship
  • Garibaldi Secondary School มีนักเรียนประมาณ 1,050 คน เปิดสอนโปรแกรมพิเศษ อาทิ IB (International Baccalaureate), Interdisciplinary Arts Academy

เทอมการศึกษา  เดือนกันยายน และเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ค่าใช้จ่าย 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
CAD$28,850 (รวมค่าเล่าเรียน, ค่าจัดหา Homestay, ค่า Homestayและอาหาร, ค่าประกันสุขภาพ, ค่า Custodian)

เว็บไซต์สถาบัน http://inted.sd42.ca/