เป็นสถาบันที่เปิดสอนมานานกว่า 40 ปี ได้รับความนิยมจากนักเรียนต่างชาติหลายประเทศ ที่ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่เมือง Brisbane ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามของธรรมชาติ สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brisbane ใกล้ร้านค้า ร้านอาหาร และเดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ สถาบันเปิดสอนหลักสูตรหลากหลายให้เลือกเรียน ทั้งภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS เป็นต้น

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2567 ค่าเรียนลดราคา 20% จากราคาปกติ

Brisbane
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English เรียน 20 คาบ/สัปดาห์ 3 เดือน 89,850
Intensive English Program เรียน 24 คาบ/สัปดาห์  3 เดือน 105,984
6 เดือน 200,448
12 เดือน 440,896
Intensive English เรียน 30 คาบ/สัปดาห์ 3 เดือน 116,352
6 เดือน 218,880
12 เดือน 437,760

  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 AUD = 24 บาท
  • ค่าที่พักประมาณ 30,000 – 50,000 บาท ต่อเดือน แล้วแต่ประเภทที่พัก
  • ค่าเข้าร่วมโครงการข้างต้น ยังไม่รวมค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
  • เว็บไซต์ https://www.lsi.edu/en/schools/australia/learn-english-in-Brisbane