สถาบัน Kaplan เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้มข้น สำหรับที่ประเทศอังกฤษ มีโรงเรียนกว่า 10 แห่งในหลากหลายเมืองได้แก่ London, Manchester, Oxford, Cambridge, Bournemouth, Bath, Salisbury, Liverpool และ Torquay

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2565

  • สมัครเรียนทุกหลักสูตร ค่าเรียนลดทันที 20 %
  • ฟรี ! ค่าสมัครเรียน
London (Leicester Square)
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 116,640
6 เดือน 207,360
11 เดือน 380,160
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 129,600
6 เดือน 216,000
11 เดือน 396,000
Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 151,200
6 เดือน 254,880
11 เดือน 467,280
Manchester/ Liverpool/ Cambridge/ Oxford/ Bath
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 108,000
6 เดือน 190,080
11 เดือน 348,480
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 120,960
6 เดือน 203,040
11 เดือน 372,240
Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 138,240
6 เดือน 233,280
11 เดือน 427,680
Torquay/ Edinburgh/ Bournemouth
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 101,520
6 เดือน 181,440
11 เดือน 332,640
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 116,640
6 เดือน 198,720
11 เดือน 364,320
Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 129,600
6 เดือน 224,640
11 เดือน 411,840
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ GBP 1 = 45 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: https://www.kaplaninternational.com/united-kingdom