สถาบัน Kaplan International College เป็นสถาบันภาษาเอกชนที่มีหลายเซ็นเตอร์ทั่วโลก สำหรับที่ประเทศแคนาดาตั้งอยู่ใจกลางเมือง Toronto และ Vancouver สะดวกในการเดินทาง ทั้งสองแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน เช่น ห้องเรียนขนาดใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เนทไร้สาย Kaplan โดดเด่นในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL และ IELTS รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปอีกด้วย

โปรโมชั่น:

สมัครเรียนภายใน 31 ตุลาคม 2564

  • สมัครเรียนทุกหลักสูตร ค่าเรียนลดทันที 20 %
  • ฟรี ! ค่าสมัครเรียน และสมัครเรียน 20 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี! 2 สัปดาห์
  • พิเศษ สมัครเรียน Online Course(Part time) ลด20%
Vancouver/ Toronto
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 89,856
6 เดือน 169,728
12 เดือน 324,480
Semi – Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 104,832
6 เดือน 199,680
12 เดือน 384,384
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 121,056
6 เดือน 232,128
12 เดือน 449,280
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ CAD 1 = 26 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: www.kaplaninternational.com