สถาบัน Kaplan International College เป็นสถาบันภาษาเอกชนที่มีหลายเซ็นเตอร์ทั่วโลก สำหรับที่ประเทศแคนาดาตั้งอยู่ใจกลางเมือง Toronto และ Vancouver สะดวกในการเดินทาง ทั้งสองแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน เช่น ห้องเรียนขนาดใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เนทไร้สาย Kaplan โดดเด่นในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL และ IELTS รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปอีกด้วย

โปรโมชั่น:

สมัครเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2565

  • สมัครเรียนทุกหลักสูตร ค่าเรียนลดทันที 30 %
Vancouver/ Toronto
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 81,408
6 เดือน 146,916
12 เดือน 293,832
Semi – Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 91,266
6 เดือน 158,364
12 เดือน 316,728
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 105,894
6 เดือน 182,532
12 เดือน 365,064
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ CAD 1 = 26.5 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: www.kaplaninternational.com