สถาบัน Kaplan International College สถาบันภาษาเอกชนชั้นนำ มี center ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ของอเมริกา เช่น New York, Boston, LA, Berkley, Irvine, Santa Barbara, Miami, Philadelphia, Washington DC, Chicago, San Francisco, San Diego, Seattle, Portland Kaplan International College มีชื่อเสียงที่โดดเด่นสำหรับหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL / GMAT/ GRE Preparation นอกจากนี้ยังเปิดสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตร General English, Intensive English, English for Business และ Vacation English อีกด้วย

โปรโมชั่น:

สมัครเรียนภายใน 26 พฤศจิกายน 2564

  • สมัครเรียนทุกหลักสูตร ค่าเรียนลดทันที 20 %
  • ฟรี ! ค่าสมัครเรียน และสมัครเรียน 20 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี! 2 สัปดาห์
  • พิเศษ สมัครเรียน Online Course(Part time) ลด20%
Boston/ Los Angeles/ New york
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 158,304
6 เดือน 297,024
12 เดือน 594,048
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 189,312
6 เดือน 326,400
12 เดือน 652,800
Chicago/ Sanfrancisco/ Seattle downtown
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 155,040
6 เดือน 290,496
12 เดือน 580,992
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 184,416
6 เดือน 316,608
12 เดือน 633,216
Berkeley/ Seattle Highline college/ Portland/ Philadelphia/ Los Angeles Whittier/ Huntington Beach GWC/ Washington dc/ San diego/ Santa barbara
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 150,144
6 เดือน 280,704
12 เดือน 561,408
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 169,728
6 เดือน 306,816
12 เดือน 613,632
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 45,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 34 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: www.kaplaninternational.com