สถาบัน Kaplan International College สถาบันภาษาเอกชนชั้นนำ มี center ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ของอเมริกา เช่น New York, Boston, LA, Berkley, Irvine, Santa Barbara, Miami, Philadelphia, Washington DC, Chicago, San Francisco, San Diego, Seattle, Portland Kaplan International College มีชื่อเสียงที่โดดเด่นสำหรับหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL / GMAT/ GRE Preparation นอกจากนี้ยังเปิดสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตร General English, Intensive English, English for Business และ Vacation English อีกด้วย

โปรโมชั่น:

สมัครเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2565

  • สมัครเรียนทุกหลักสูตร ค่าเรียนลดทันที 20 %
Boston/ Los Angeles/ New york
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 148,896
6 เดือน 275,616
12 เดือน 551,232
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 174,240
6 เดือน 304,128
12 เดือน 608,256
Chicago/ Sanfrancisco/ Seattle downtown
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 142,560
6 เดือน 275,616
12 เดือน 551,232
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 166,320
6 เดือน 294,624
12 เดือน 589,248
 
     
     
   
   
     
   
   
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 45,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 33 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: www.kaplaninternational.com