สถาบัน Kaplan International College สถาบันภาษาเอกชนชั้นนำ มี center ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ของอเมริกา เช่น New York, Boston, LA, Berkley, Irvine, Santa Barbara, Miami, Philadelphia, Washington DC, Chicago, San Francisco, San Diego, Seattle, Portland Kaplan International College มีชื่อเสียงที่โดดเด่นสำหรับหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL / GMAT/ GRE Preparation นอกจากนี้ยังเปิดสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตร General English, Intensive English, English for Business และ Vacation English อีกด้วย

โปรโมชั่น: ค่าเรียนลด 10% สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนภายใน 30 มีนาคม 2567

Boston / Los Angeles / New York
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 196,344
209,952 (NY) 
6 เดือน 349,920
373,248 (NY) 
12 เดือน 699,840
746,496 (NY) 
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 217,728
231,336 (NY) 
6 เดือน 388,800
412,128 (NY) 
12 เดือน 777,600
842,256 (NY) 
Chicago / Seattle
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 174,960
6 เดือน 311,040
12 เดือน 622,080
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 192,456
6 เดือน 342,144
12 เดือน 684,288
San Francisco (Berekley) / Santa Babara
หลักสูตร ระยะเวลา  ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 190,512
6 เดือน 338,256
12 เดือน 676,512
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 209,952
6 เดือน 373,248
12 เดือน 746,496
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 35,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 36 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: www.kaplaninternational.com