หลักสูตรเรียนภาคฤดูร้อน ที่ University of Toronto เป็นโปรแกรมระยะสั้นช่วงปิดเทอม ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษควบคู่กับทำกิจกรรม และทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามในเมือง Toronto และเมืองใกล้เคียง รวมถึงได้เรียนและทำกิจกรรมที่ University of Toronto ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับท๊อปของแคนาดาและของโลก ร่วมกับนักเรียนต่างชาติกว่า 30 ประเทศ  ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ 3 โปรแกรม ดังนี้

  • International English Program สำหรับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในสาขาต่างๆ เช่น General English Course, English for Global Business, Academic English Course, Speaking & Society Course และ IELTS Preparation Course
  • Pre-University Program สำหรับนักเรียนอายุ 15 – 18 ปี มีสามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เป็นหลักสูตรที่เน้นเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย ได้แก่ Global Citizenship Program และ Advanced Academic Program
  • Youth International English Program สำหรับนักเรียนอายุ 13 – 18 ปี ทุกระดับภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษและทำกิจกรรมมากมาย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย

วันเริ่มเรียนและค่าใช้จ่าย ดูเพิ่มเติมได้ที่
https://internationalprograms.utoronto.ca/international-summer-programs/