โครงการ Work and Study (Co-op Program) ประเทศแคนาดา สถาบัน Greystone College เปิดสอนที่เมือง Vancouver และ Toronto หลักสูตร Diploma ในด้าน Hospitality, Business และ Digital Marketing นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่สนใจได้เพิ่มเติมและมีโอกาสฝึกงานที่แคนาดา

  • ระหว่างเรียนนักเรียน สามารถทำงาน part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถทำงาน full-time ในช่วงฝึกงาน
  • สำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการฝึกงาน สามารถเลือกเรียนอย่างเดียวได้
  • นักเรียนต้องมีผลภาษาอังกฤษตามที่กำหนด กรณียังไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถสอบข้อสอบของสถาบันแทนได้ ฟรี!
  • นักเรียนที่ผลภาษาไม่ถึงตามกำหนด สามารถสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนได้กับสถาบัน ILSC และสามารถเลือกเรียนออนไลน์ก่อนเดินทาง ดูรายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษของ ILSC เพิ่มเติมได้ที่ http://motiveedu.com/international-language-school-of-canada-ilsc/

โปรโมชั่น  ค่าเรียนราคาพิเศษ สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนภายใน 31 มี.ค. 2565

หลักสตูร ระยะเวลา ระดับภาษาอังกฤษ ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น        
CAD บาท
Diploma in Customer Services Co-op 48 สัปดาห์ IELTS 4.0 / B4 $7,250 181,250

Diploma Hospitality Management  Co-op

96 สัปดาห์ IELTS 5.0 / I3 $13,950 348,750

Diploma in Hospitality Operations Co-op

48 สัปดาห์ IELTS 5.0 / I3 $7,250 181,250

Diploma in Hospitality Sales and Marketing Co-op

48 สัปดาห์ IELTS 5.5 / I4 $7,250 181,250

Diploma in Busines   Communications Co-op

48 สัปดาห์ IELTS 4.5 / I2 $7,250 181,250

Diploma International Business Management Co-op

48 สัปดาห์ IELTS 4.5 / I2 $7,250 181,250
Diploma in Digital Marketing:
Social Media Professional

 

Diploma in Digital Marketing:
Website Management and Design

88 สัปดาห์ IELTS 5.0 / I3 $8,400 210,000
  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม ค่า material fee $600-$1,440 (ตามหลักสูตร)
  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าที่พักประมาณ 25,000 – 40,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก)
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $1 = 25 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน https://www.greystonecollege.com/co-op-education

Our Students’ Stories จากน้องๆที่เข้าร่วมโครงการ Work and Study

It’s very nice to be here. I can say that I love Vancouver. Vancouver is such an ideal place for international community where the world culture is harmonized. We have people from all over the World as well as foods from A-Z. People here are very nice, no racism, no religious discrimination. I made lots of friends in ILSC. Teachers are very knowledgeable and kinds. They know not only English language in depth, but also history, culture and how to treat people from different cultures. It makes me mature and stronger. Thanks to Motive Education for being my good counselor so far.

Kajonsak Sutinwong (Tin)
Vancouver, Canada

I was very HAPPY that I’ve chosed Toronto, this city is really big, if you want to travel it will be a great choice for you…My home stay parents are very very good…I’ve met a lot of friends…THANK YOU for Motive Education that made me have a really good time in Canada.

Keeratiburt Kanchanasatian (Ghia)
Toronto, Canada