โครงการ Work and Study (Co-op Program) ประเทศแคนาดา สถาบัน Greystone College เปิดสอนที่เมือง Vancouver และ Toronto หลักสูตร Diploma ในด้าน Hospitality, Business และ Digital Marketing นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่สนใจได้เพิ่มเติมและมีโอกาสฝึกงานที่แคนาดา

  • ระหว่างเรียนนักเรียน สามารถทำงาน part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถทำงาน full-time ในช่วงฝึกงาน
  • สำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการฝึกงาน สามารถเลือกเรียนอย่างเดียวได้
  • นักเรียนต้องมีผลภาษาอังกฤษตามที่กำหนด กรณียังไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถสอบข้อสอบของสถาบันแทนได้ ฟรี!
  • นักเรียนที่ผลภาษาไม่ถึงตามกำหนด สามารถสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนได้กับสถาบัน ILSC และสามารถเลือกเรียนออนไลน์ก่อนเดินทาง ดูรายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษของ ILSC เพิ่มเติมได้ที่ https://motiveedu.com/international-language-school-of-canada-ilsc/

โปรโมชั่น  ค่าเรียนราคาพิเศษ และส่วนลดค่าเล่าเรียนเพิ่มอีก $500 สำหรับหลักสูตรใหม่ของ Greystone College Vancouver สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนภายใน 30 มิ.ย. 2566

หลักสตูรระยะเวลาระดับภาษาอังกฤษ

ค่าเรียนและ Material Fee

CADบาท
Diploma in Customer Services  Co-op48 สัปดาห์ (24+24)IELTS 4.0 / B48,050 209,300

Diploma in Hospitality Operations Co-op

88 สัปดาห์ (48+40)IELTS 5.0 / I3 9,320 242,320

Diploma in Businees Communication
Co-op

48 สัปดาห์
(24+24)
IELTS 4.5 / I28,050209,300
Diploma International Business Management Co-op48 สัปดาห์
(24+24)
IELTS 5.5 / I4 8,260 214,760
Diploma in Project Management Co-op (NEW)116 สัปดาห์
(66+50)
IELTS 5.5 / I411,250292,500
Diploma in Digital Marketing:
Social Media Professional Co-op
48 สัปดาห์
(24+24)
IELTS 5.0 / I3  8,400 218,400

Diploma in Digital Marketing:
Website Management and Design Co-op

88 สัปดาห์
(48+40)
IELTS 5.0 / I3 8,550 222,300
หลักสตูรระยะเวลาระดับภาษาอังกฤษ

ค่าเรียน + Material Fee CAD

ค่าเรียน+ Material Fee

บาท
Diploma in Data Analytics Co-op (NEW)40 สัปดาห์
20+20
IELTS 5.0 / I311,530299,780
Diploma in Front End Co-op Development (NEW)68 สัปดาห์
38+30
IELTS 5.0 / I312,890335,140
Diploma in Full Stack Development Co-op (NEW)110 สัปดาห์
62+ 48
IELTS 5.0 / I317,800462,800

  • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าที่พักประมาณ 25,000 – 40,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก)
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $1 = 26 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน https://www.greystonecollege.com/co-op-education

Our Students’ Stories จากน้องๆที่เข้าร่วมโครงการ Work and Study

It’s very nice to be here. I can say that I love Vancouver. Vancouver is such an ideal place for international community where the world culture is harmonized. We have people from all over the World as well as foods from A-Z. People here are very nice, no racism, no religious discrimination. I made lots of friends in ILSC. Teachers are very knowledgeable and kinds. They know not only English language in depth, but also history, culture and how to treat people from different cultures. It makes me mature and stronger. Thanks to Motive Education for being my good counselor so far.

Kajonsak Sutinwong (Tin)
Vancouver, Canada

I was very HAPPY that I’ve chosed Toronto, this city is really big, if you want to travel it will be a great choice for you…My home stay parents are very very good…I’ve met a lot of friends…THANK YOU for Motive Education that made me have a really good time in Canada.

Keeratiburt Kanchanasatian (Ghia)
Toronto, Canada