สถาบัน International House Business College ตั้งอยู่ที่เมือง Sydney, Melbourne, Darwin, Gold Coast และ Adelaide ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตร Certificate, Diploma และ Advanced Diploma ในสาขาต่างๆ เช่น Business, leadership & Management, Marketing & Communication, Project Management, Digital Marketing, Social Media marketing, Creative Product Development และ Information Technology

นักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ International House ออสเตรเลีย จนถึงระดับที่กำหนด สามารถเข้าเรียนต่อที่ International House Business College ได้ ดูข้อมูลเรียนภาษาอังกฤษที่ International House ได้ที่ https://motiveedu.com/ih-international-house-australia/

โปรโมชั่น สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนภายใน 30 เม.ย. 2567

เว็บไซต์สถาบัน https://ihbc.edu.au/