สถาบัน Imagine Education เป็นสถาบันเอกชนที่มีคุณภาพสูง ทั้งด้านการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน มีสาขาอยู่ที่เมือง Brisbane และ Gold Coast ซึ่งทั้ง 2 แห่ง อยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมือง สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก สถาบันเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ General English, IELTS Preparation, Young Learners English (สำหรับนักเรียนอายุ 6-12 ปี) และ High School Preparation รวมถึงหลักสูตร Certificate และ Diploma ในสาขาต่างๆ เช่น Business/Marketing ,Finance/ Accounting , Automotive, Hospitality / Cookery, Community Services, Childhood Education และ Fitness

หลักสูตร ระยะเวลา (สัปดาห์) ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Hospitality
Certificate III in Hospitality 40 172,800
Certificate III in Commercial Cookery 40 307,800
Certificate IV in Commercial Cookery 25 192,375
Diploma of Hospitality Management 27 120,825
Diploma of Hospitality Management 56 244,620
Advanced Diploma of Hospitality Management 51 234,090
Business
Certificate III in Business 22 81,540
Certificate IV in Business 24 84,780
Certificate IV in Marketing and Communications 32 130,140
Diploma of Business 28 93,960
Diploma of Business Administration 23 84,510
Diploma of Leadership and Management 36 140,940
Diploma of Marketing and Communications 32 130,140
Advanced Diploma of Business 30 122,850
Advanced Diploma of Leadership and Management 32 130,140
Advanced Diploma of Marketing and Communications 32 130,140
Finance
Certificate IV in Accounting 32 143,505
Diploma of Accounting 29 113,535
Advanced Diploma of Accounting 36 108,135
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 AUD = 27 บาท