สถาบัน Greystone College ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่เมือง Sydney, Melbourne, Brisbane และ Adelaide เปิดสอนหลักสูตร Certificate และ Diploma ทางด้าน Business ในสาขาต่างๆ เช่น International Business, Marketing Communication, Project Management ฯลฯ

Greystone College เป็นสถาบันในเครือเดียวกับสถาบันภาษา ILSC โดยนักเรียนที่เรียนภาษากับสถาบัน ILSC ผ่านถึงเกณฑ์กำหนด สามารถเข้าเรียนต่อที่ Greystone College แทนการสอบไอเอลได้

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลภาษาอังกฤษดังนี้

  • Cert II ILSC B4 / IELTS 4.0
  • Cert III ILSC I1 / IELTS 4.5
  • Cert IV Business ILSC I2 / IELTS 5.0
  • Cert IV International Trade ILSC I3 / IELTS 5.5
  • Diplomas and Adv.Diploma ILSC I3 / IELTS 5.5

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 31 มกราคม 2564 และเริ่มเรียนได้ภายในปี 2564

  • ฟรี ! ค่าสมัคร และลดค่าเรียนเพิ่ม 10%
  • ฟรี! ค่าเอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรและจำนวนสัปดาห์ Brisbane Melbourne Sydney Adelaide
Weekday Weekday Weekday Weekday
ค่าเรียนโปรโมชั่น (AUD) ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) ค่าเรียนโปรโมชั่น (AUD) ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) ค่าเรียนโปรโมชั่น (AUD) ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) ค่าเรียนโปรโมชั่น (AUD) ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Certificate II in Customer Engagement (34 สัปดาห์) $2,520 60,480 $2,700 64,800 $2,700 64,800
Certificate II in Business (34 สัปดาห์) $2,520 60,480 $2,700 64,800 $2,700 64,800
Certificate III in Business (64 สัปดาห์) $5,040 120,960 $5,400 129,600 $5,400 129,600 $4,320 103,680
Certificate IV in Business (34 สัปดาห์) $2,520 60,480 $2,700 64,800 $2,700 64,800 $2,160 51,840
Certificate IV in International Trade (34 สัปดาห์) $2,520 60,480 $2,700 64,800 $2,700 64,800
Certificate IV in Marketing & Communication (64 สัปดาห์) $5,040 120,960 $5,400 129,600 $5,400 129,600
Diploma of International Business (64 สัปดาห์) $5,040 120,960 $5,400 129,600 $5,400 129,600 $4,320 103,680
Diploma of Marketing &Communication (64 สัปดาห์) $5,040 120,960 $5,400 129,600 $5,400 129,600
Diploma of Project Management (64 สัปดาห์) $5,040 120,960 $5,400 129,600
Diploma of Leadership & Management (64 สัปดาห์) $5,040 120,960 $5,400 129,600 $5,400 129,600
Advanced Diploma of Leadership & Management (86 สัปดาห์) $6,930 166,320        
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 AUD = 24 บาท
  • ในกรณีที่นักเรียนต้องการฝึกงาน จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับ Business Internship $825
  • เว็บไซต์สถาบัน https://greystonecollege.com.au/