สถาบัน Greystone College ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่เมือง Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide และ Perth เปิดสอนหลักสูตร Certificate และ Diploma ในสาขา Business, Marketing Communication, Project Management, Leadership & Innovation และ Entrepreneur

Greystone College เป็นสถาบันในเครือเดียวกับสถาบันภาษา ILSC โดยนักเรียนที่เรียนภาษากับสถาบัน ILSC ผ่านถึงเกณฑ์กำหนด สามารถเข้าเรียนต่อที่ Greystone College แทนการสอบไอเอลได้ สามารถดูข้อมูลเรียนภาษาที่ ILSC ออสเตรเลียเพิ่มเติมได้ที่ https://motiveedu.com/ilsc-sydney-brisbane-melbourne-2/

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลภาษาอังกฤษดังนี้

  • Cert II ILSC B4 / IELTS 4.0
  • Cert III ILSC I1 / IELTS 4.5
  • Cert IV Business Program ILSC I2 / IELTS 5.0
  • Cert IV Marketing ILSC I3 / IELTS 5.5
  • Diplomas and Adv.Diploma ILSC I3 / IELTS 5.5

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2567