สถาบัน International House (IH) ประเทศออสเตรเลีย เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง มีสาขาในหลายประเทศ ที่ออสเตรเลียตั้งอยู่ที่เมือง  Sydney (City / Bondi Beach), Melbourne, Gold Coast, Byron Bay และ Darwin เปิดสอนในหลักสูตรหลากหลาย อาทิเช่น General English, Business English, IELTS Preparation, TESOL (หลักสูตรสำหรับครู อาจารย์ เพื่อสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ) รวมถึงมีหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 8-17 ปี สำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ต้องการไปเรียนระยะสั้นช่วงปิดเทอม นอกจากนี้ยังมีส่วนของ IHBC (International House Business College)  ซึ่งเปิดสอน  Certificate / Diploma ในด้าน Business สาขาต่างๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อเนื่องอีกด้วย

โปรโมชั่น: สมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2567 ค่าเรียนลดราคาพิเศษทุกหลักสูตร เริ่มต้น $245/สัปดาห์

Sydney

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
Semi- Intensive English (เรียน 20 คาบ/ สัปดาห์) 3 เดือน 73,500
6 เดือน 147,000
12 เดือน 294,000
Intensive English (เรียน 23 คาบ/ สัปดาห์) 3 เดือน 82,500
6 เดือน 165,000
12 เดือน 330,000

Melbourne/ Bondi / Darwin / Gold Coast / Adelaide / Byron bay

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
Semi- Intensive English (เรียน 20 คาบ/ สัปดาห์) 3 เดือน 73,500
6 เดือน 147,000
12 เดือน 294,000
Intensive English (เรียน 23 คาบ/ สัปดาห์) 3 เดือน 82,500
6 เดือน 165,000
12 เดือน 330,000

*หมายเหตุ เมือง Adelaide และ Darwin ไม่มีหลักสูตร Intensive English

  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $AUD 1 = 25 บาท
  • ค่าเข้าร่วมโครงการข้างต้น ยังไม่รวมค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
  • ค่าที่พักแบบประมาณเดือนละ 30,000 – 50,000 บาท ขึ้นกับประเภทที่พัก
  • เว็บไซต์ www.ihsydney.com.au