สถาบัน GEOS/ Sprachcaffes Language Plus เป็นสถาบันภาษาเอกชนที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในอเมริกาและแคนาดา ในอเมริกามีเซ็นเตอร์ที่เมือง Los Angeles (Torrance/ Orange County) และ New York

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2563

  • สมัครเรียน 10 สัปดาห์ ฟรี! เรียนเพิ่ม 2 สัปดาห์
  • สมัครเรียน 20 สัปดาห์ ฟรี! เรียนเพิ่ม 4 สัปดาห์
  • สมัครเรียน 40 สัปดาห์ ฟรี! เรียนเพิ่ม 8 สัปดาห์
New York/ Los Angeles
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
Standard Plus Course (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 103,950
6 เดือน 194,700
12 เดือน 389,400
Intensive Course (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 118,800
6 เดือน 224,400
12 เดือน 448,800
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 40,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 33 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: www.geos.net