สถาบัน George Brown College เป็นวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Toronto มณฑล Ontario ประเทศแคนาดา มี 3 วิทยาเขตหลักที่ Casa Loma, St.James, Waterfront สถาบันเปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย อาทิเช่น Diploma / Certificate Programs, Graduate Certificates, ​University Transfer, ปริญญาตรี และหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาที่เปิดสอน อาทิ เช่น

  • Arts, Design & Information Technology
  • Business
  • Community Service & Early Childhood
  • Construction & Engineering Technologies
  • Health Sciences
  • Hospitality & Culinary Arts
  • Preparatory & Liberal Studies

ผลภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครเรียน

  • หลักสูตร Diploma / Certificate Programs – IELTS 6.0, minimum 5.5 in each band
  • หลักสูตรปริญญาตรีและ Post Graduate Programs – IELTS 6.5, minimum 6.0  in each band

สถาบันรับผลภาษาอังกฤษอื่นๆในการสมัครเช่น TOEFL, PTE, Cambridge test ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.georgebrown.ca/apply/admission-requirements/english-proficiency

*** นักเรียนสามารถสอบวัดระดับกับสถาบันภาษาที่มีความร่วมมือกับ George Brown College  แทนการสอบไอเอลได้

*** นักเรียนที่คะแนนภาษาอังกฤษตามกำหนด สามารถเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับสถาบันภาษาที่มีความร่วมมือกับ George Brown College ได้

ค่าเรียน  ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระยะเวลาที่เรียน ประมาณ $15,000 -$19,000 / 2 เทอม

ดูข้อมูลค่าเรียน เพิ่มเติมได้ที่ https://www.georgebrown.ca/international/tuition-fees-related-costs

เทอมการศึกษา เปิดเรียนในเดือน กันยายน / มกราคม / พฤษภาคม  ของทุกปี

เว็บไซต์สถาบัน  https://www.georgebrown.ca/international