สถาบัน English Language Academy (ELA) ตั้งอยู่ในเมือง Auckland เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษของ University of Auckland ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

สถาบัน ELA มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่คุณภาพสูง สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ สถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นหรือต้องการเตรียมตัวในการศึกษาต่อ สถาบัน ELA เปิดสอนในหลักสูตร General English , Academic English, Pathway Program, TESOL และ IELTS preparation

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2563

  • หลักสูตร General English ค่าเรียนลดราคาพิเศษเหลือเพียง $385/สัปดาห์
หลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 ชม./สัปดาห์) 3 เดือน 92,400
6 เดือน 169,400
12 เดือน 323,400
Academic English (เรียน 20 ชม./สัปดาห์) 10 สัปดาห์ 103,900
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ NZD 1 = 20 บาท
  • ค่าที่พักประมาณ 25,000 – 40,000 บาท ต่อเดือน แล้วแต่ประเภทที่พัก
  • เว็บไซต์: www.ela.auckland.ac.nz