สถาบันภาษา ELS Language Centers มีสาขาในหลายประเทศทั้งที่อเมริกา และแคนาดา ที่แคนาดาสถาบันตั้งอยู่ใน 2 เมืองใหญ่ทั้ง Vancouver และ Toronto ทั้ง 2 เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก เปิดสอนหลักสูตรภาษาอักฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษในการเรียนต่อ รวมทั้งหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL และ IELTS นักเรียนที่เรียนหลักสูตร English for Academic Purposes จนถึงระดับสูงสุด สามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับ ELS ทั้งในอเมริกาและแคนาดาได้โดยไม่ต้องมีคะแนน TOEFL หรือ IELTS

โปรโมชั่น:

  • ค่าเรียนราคาพิเศษ เมื่อสมัครเรียนภายในวันนี้- 31 ธ.ค. 62
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน โปรโมชั่น (บาท)
Semi-Intensive Program (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 72,000
6 เดือน 132,000
12 เดือน 246,000
General English and English for Business (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 91,500
6 เดือน 171,000
12 เดือน 330,000
English for Academic Purposes/ Ielts Prep/ Toefl Prep (30 คาบ/ สัปดาห์ ) 3 เดือน 93,000
6 เดือน 177,000
12 เดือน 342,000
  • ค่าที่พักโดยประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน แล้วแต่ประเภทที่พัก
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ CAD 1 = 25 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: www.els.edu