สถาบัน EC English ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีชีอเสียงและมีโรงเรียนอยู่ในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เป็นต้น สำหรับที่อังกฤษโรงเรียนตั้งอยู่ในหลายเมืองที่ London, Oxford, Cambridge, Brighton, Manchester และ Bristol ที่ London มีหลักสูตร 30+ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 30 ปีขึ้นไปให้เลือกเรียนด้วย โรงเรียนมีนักเรียนจากทั่วโลก เพิ่มโอกาสสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรที่เปิดสอน General English และ Intensive English

โปรโมชั่น

สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2564

  • ฟรี! ค่าสมัครเรียน
  • ทุกหลักสูตร ค่าเรียนลดราคา GBP200/สัปดาห์

London

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 105,600
6 211,200
11 387,200
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 105,600
6 211,200
11 387,200

Oxford

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 105,600
6 211,200
11 387,200
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 105,600
6 211,200
11 387,200

Cambridge

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 105,600
6 211,200
11 387,200
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 105,600
6 211,200
11 387,200

Brighton

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 105,600
6 211,200
11 387,200
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 105,600
6 211,200
11 387,200

Manchester

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 105,600
6 211,200
11 387,200
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 105,600
6 211,200
11 387,200

Bristol

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 105,600
6 211,200
11 387,200
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 105,600
6 211,200
11 387,200

หมายเหตุ

  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 25,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 GBP= 44 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: https://www.ecenglish.com/en/school-locations/uk