สถาบัน EC English ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีชีอเสียงและมีโรงเรียนอยู่ในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เป็นต้น สำหรับที่อังกฤษโรงเรียนตั้งอยู่ในหลายเมืองที่ London, Oxford, Cambridge, Brighton, Manchester และ Bristol ที่ London มีหลักสูตร 30+ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 30 ปีขึ้นไปให้เลือกเรียนด้วย โรงเรียนมีนักเรียนจากทั่วโลก เพิ่มโอกาสสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรที่เปิดสอน General English และ Intensive English

โปรโมชั่น

สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2567

  • ทุกหลักสูตร ค่าเรียนลด30 %
  • สมัครเรียน 24 สัปดาห์ ฟรี 4 สัปดาห์

London

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 135,072
6 241,920
11 443,520
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 167,328
6 290,304
11 532,224

Cambridge

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 124,992
6 205,632
11 376,992
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 145,152
6 249,984
11 458,304

Brighton

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 124,992
6 213,696
11 391,776
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 151,200
6 266,112
11 487,872

Manchester

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 133,056
6 221,760
11 406,560
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 155,232
6 282,240
11 517,440

Bristol

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 112,896
6 213,696
11 391,776
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 141,120
6 262,080
11 480,480

หมายเหตุ

  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 25,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 GBP= 48 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: https://www.ecenglish.com/en/school-locations/uk