สถาบัน EC English ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีชีอเสียงและมีโรงเรียนอยู่ในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เป็นต้น สำหรับที่อเมริกาโรงเรียนตั้งอยู่ในหลายเมืองที่ New York, Los Angeles, San Diego,Boston, Washington, San Francisco, Miami& Suny Fredonia and Oswego โรงเรียนมีนักเรียนจากทั่วโลก เพิ่มโอกาสสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรที่เปิดสอน General English, Semi-Intensive English และ Intensive English

โปรโมชั่น

สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ธันวาคม 2564

  • ฟรี! ค่าสมัคร
  • ทุกหลักสูตร ค่าเรียนราคาเดียว $250/สัปดาห์

USA: New York

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20คาบ/สัปดาห์) 3 102,000
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 102,000
6 204,000
12 408,000
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 102,000
6 204,000
12 408,000

USA: Los Angeles & San Diego

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20คาบ/สัปดาห์) 3 102,000
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 102,000
6 204,000
12 408,000
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 102,000
6 204,000
12 408,000

USA: Boston

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20คาบ/สัปดาห์) 3 102,000
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 102,000
6 204,000
12 408,000
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 102,000
6 204,000
12 408,000

USA: Washington, San Francisco, Miami

หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20คาบ/สัปดาห์) 3 102,000
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 102,000
6 204,000
12 408,000
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 102,000
6 204,000
12 408,000

หมายเหตุ

  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 35,000 – 60,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 34 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: www.ecenglish.com