สถาบัน Dimensions International College โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งมากว่า 20 ปี มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการเรียนการสอน ตั้งอยู่ย่าน River Valley ใกล้ถนน Orchard ซึ่งเป็นแหล่งชอปปิ้งที่มีชื่อเสียง โรงเรียนตั้งอยู่ไม่ไกลจาก MRT สถานี Somerset และ Dhoby Ghaut เปิดสอนในหลักสูตร Academic English หรือภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ร้านอาหาร และสนามกีฬา เป็นต้น

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
Academic English – Half day (เรียน 15 ชม./สัปดาห์) 4 สัปดาห์ 47,000
Academic English – Full day (เรียน 30 ชม./สัปดาห์) 4 สัปดาห์ 60,200

*ราคาข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นและอัตราแลกเปลี่ยน

  • ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม ค่าสมัครเรียน, ค่าเล่าเรียน, ค่า Administrative Fee ของโรงเรียน, ค่า Course Material, GST 7%
  • ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม ค่าที่พัก, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าดำเนินการสมัครเรียนของบริษัท, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 SGD = 25 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: http://www.dimensions.edu.sg