สถาบัน Dimensions International College โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งมากว่า 20 ปี มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการเรียนการสอน ตั้งอยู่ย่าน River Valley ใกล้ถนน Orchard ซึ่งเป็นแหล่งชอปปิ้งที่มีชื่อเสียง โรงเรียนตั้งอยู่ไม่ไกลจาก MRT สถานี Somerset และ Dhoby Ghaut เปิดสอนในหลักสูตร Academic English หรือภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ร้านอาหาร และสนามกีฬา เป็นต้น

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
Academic English – Half day (เรียน 15 ชม./สัปดาห์) 1 เดือน 15,060
Academic English – Full day (เรียน 30 ชม./สัปดาห์) 1 เดือน 27,100
  • ค่าที่พักแบบหอพักราคาประมาณ 17,000 – 37,500 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของห้องพัก
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 SGD = 25 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: http://www.dimensions.edu.sg