Comox Valley School District กลุ่มโรงเรียนของรัฐบาลในเขตการศึกษา Comox Valley ตั้งอยู่ในเมือง Comox Valley ทางชายฝั่งตะวันออกของ Vancouver Island ห่างจากสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์เพียง 25 นาที เมื่อนักเรียนมาถึงสนามบินนานาชาติ Comox Valley ก็จะได้รับการต้อนรับจาก Host Family ที่เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดการศึกษา

กลุ่มโรงเรียนในเขตการศึกษา Comox Valley สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้ตั้งแต่เกรด 7 – 12 โรงเรียนได้รับการยอมรับในระดับสากลทางด้านมาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาการ ผ่านการประเมินผลการศึกษาและการตรวจสอบของรัฐบาลของมณฑล British Columbia โรงเรียนเปิดสอนทั้งหลักสูตรมัธยมตามระบบการเรียนของแคนาดาและหลักสูตร IB Diploma ซึ่งได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและการวางแผนการเรียนสำหรับนักเรียนแต่ละคน มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL) ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนควบคู่กับหลักสูตรวิชาการ มีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมหลากหลาย รวมถึงกีฬา ดนตรี ศิลปะ และการแสดง

หลักสูตร

  • High School Graduation Program สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนจบระดับมัธยมที่แคนาดาและได้ High School Diploma โรงเรียนมีครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำเรื่องการลงวิชาเรียนและการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่แคนาดา
  • Short Term High school Experience Program สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควบคู่กับเรียนหลักสูตรวิชาการในระดับมัธยมในแคนาดา สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 1 – 10 เดือน
  • Summer Program สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปีที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ระยะเวลาตั้งแต่ 2 – 8 สัปดาห์

เทอมการศึกษา

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 2 ครั้งต่อปี

  • เทอม 1: กันยายน (ก.ย. – ม.ค.)
  • เทอม 2: กุมภาพันธ์ (ก.พ. – มิ.ย.)

ที่พัก

พักกับ Host Family ชาวแคนาดา ซึ่งโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาและคัดเลือกให้อย่างรอบคอบ ให้เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจได้ว่านักเรียนจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ค่าใช้จ่าย

$24, 350 (CAD) ต่อหนึ่งปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) รวมค่าเล่าเรียน, ที่พัก/อาหาร, ประกันสุขภาพ, และอื่นๆ

เว็บไซต์: http://www.studyinbritishcolumbia.com