มหาวิทยาลัย Charles Sturt University – Study Center (CSU) ตั้งอยู่ที่เมือง Sydney, Brisbane และ Melbourne มหาวิทยาลัยเป็นลักษณะ city campus ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก CSU มีชื่อเสียงด้าน industry-focused ที่เน้นเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการทำงานในอนาคต เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานระหว่างเรียน ซึ่งนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยนี้ มีโอกาสได้รับการจ้างงานต่อในออสเตรเลียสูงถึง 87.5% นอกจากนี้ CSU ยังได้รับการยอมรับถึงคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมอีกด้วย

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรด้าน Business และ IT ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทในหลากหลายสาขา อาทิเช่น

หลักสูตรปริญญาตรี  (Undergraduate Course)  เรียน 3 ปี  สาขาที่เปิดสอน

  • Bachelor of Accounting
  • Bachelor of Business (Marketing)
  • Bachelor of Business (Management)
  • Bachelor of Business Studies
  • Bachelor of Information Technology (IT)

ค่าเรียน $28,224 –  $29,696 ต่อหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร  จบ ม.6 หรือเทียบเท่า มีผลคะแนน IELTS Academic 6.0 (ทุก band ไม่ต่ำกว่า 5.0)

หลักสูตรปริญญาโท  (Graduate Course) เรียน 1.5-2 ปี สาขาที่เปิดสอน

  • Master of Professional Accounting
  • Master of Commerce
  • Master of Business Administration (MBA)
  • Master of Information Technology

ค่าเรียน   $23,952 – $31,936 ต่อหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร  จบปริญญาตรี มีผลคะแนน IELTS Academic 6.0 ( writing ไม่ต่ำกว่า 6.0 และ band อื่นไม่ต่ำกว่า 5.5)

ข้อมูลเพิ่มเติม  https://www.csustudycentres.edu.au/