Posted On ธันวาคม 16, 2022 / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

Niagara College

Niagara College เป็นวิทยาลัยของรัฐบาล มี 2 แคมปัสที่ Wellland และ Daniel J. Patterson (Niagara-on-the-lake) มลรัฐ Ontario ประเทศแคนาดา ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง Toronto ประมาณ 1.5-2 ชั่วโมงโดยการขับรถ สถาบันตั้งอยู่ห่างจากน้ำตก Niagara ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของโลกเพียง 15 นาที และอยู่ในย่านที่สิ่งแวดล้อมสวยงาม ปลอดภัย ค่าครองชีพไม่สูง รวมถึงมีโอกาสหางานพาร์ทไทม์ทำระหว่างเรียนได้ง่าย Niagara College เปิดสอน

read more
Posted On สิงหาคม 27, 2021 / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

Camosun College

Camosun College  เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลตั้งอยู่ที่เมือง Victoria มลรัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร อากาศดีตลอดทั้งปี Camosun College  มีนักศึกษากว่า 19,000 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 2,100 คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก วิทยาลัยเปิดสอนกว่า 160 สาขา ปัจจุบันมี 2 วิทยาเขต คือ Lansdowne Campus และ Interurban

read more
Posted On กรกฎาคม 15, 2021 / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

George Brown College

สถาบัน George Brown College เป็นวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Toronto มณฑล Ontario ประเทศแคนาดา มี 3 วิทยาเขตหลักที่ Casa Loma, St.James, Waterfront สถาบันเปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย อาทิเช่น Diploma / Certificate Programs, Graduate Certificates, ​University Transfer, ปริญญาตรี และหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาที่เปิดสอน อาทิ เช่น

read more
Posted On กรกฎาคม 12, 2021 / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

Seneca College

สถาบัน Seneca College เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่เมือง Toronto มลฑล Ontario ประเทศแคนาดา เปิดสอนกว่า 180 หลักสูตร และกว่า 500 สาขาด้านวิชาชีพสำหรับนักเรียนต่างชาติ เปิดสอนทั้งในระดับ ปริญญาตรี, Certificate (หลักสูตร 1 ปี), Diploma (หลักสูตร 2-3 ปี), Graduate Certificate (หลักสูตร 1-2 ปี) และ Academic

read more
Posted On พฤษภาคม 14, 2021 / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

University Canada West (UCW)

University Canada West (UCW) ตั้งอยู่ที่ Downtown Vancouver  ซึ่งเป็นเมืองที่สวยและน่าอยู่ติดอันดับโลก ด้วยสภาพภูมิประเทศที่แวดล้อมไปด้วยมหาสมุทรและภูเขาต่างๆ และยังเป็นศูนย์กลางของการทางธุรกิจและการค้าต่างๆ จึงทำให้เมืองนี้เป็นเมืองศูนย์รวมของความเจริญและวัฒนธรรม University Canada West ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver ใกล้กับ Historic London Building ซึ่งสะดวกในการเดินทาง และแวดล้อมไปด้วยร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าและสิ่งสันทนาการต่างๆ  ข้อดีของการเรียนที่ University Canada West มหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอ […]

read more
Posted On กุมภาพันธ์ 8, 2021 / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

Georgian@ILAC, Toronto

Georgian College ร่วมกับสถาบัน ILAC, Toronto เปิดสอนหลักสูตร Diploma และ Graduate Certificate ที่แคมปัสของ ILAC ที่ Downtown Toronto นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรของ Georgian@ILAC  สามารถขอ Post-Graduation Work Permit เพื่ออยู่ทำงานต่อในประเทศแคนาดาได้  (หลักสูตร 1 ปี ขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้ 1 ปี หลักสูตร 2 ปี ขอวีซ่าอยู่ทำงานหลังเรียนจบได้

read more
Posted On เมษายน 28, 2020 / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

British Columbia Institute of Technology (BCIT)

BCIT เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลขนาดใหญ่ มีวิทยาเขตทั้งหมด 5 แคมปัส ได้แก่ Burnaby, Downtown, Marine, Aerospace, Annacis Island ตั้งอยู่ในตัวเมือง Vancouver และบริเวณชานเมืองรอบ Vancouver วิทยาลัยมีนักศึกษาทั้ง full-time และ part-time มากกว่า 50,000 คน จุดเด่นของสถาบัน BCIT นักศึกษาจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนและภาคปฏิบัติเพื่อฝึกฝนทักษะตามสาขาที่เรียน BCIT เปิดสอนมากกว่า 150 หลักสูตร หลักสูตรส่วนใหญ่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรมีการปรับให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความต้อ

read more
Posted On เมษายน 26, 2020 / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

Vancouver Community College

Vancouver Community College เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver วิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน Vancouver Community College เปิดสอนหลักสูตร University Transfer 1 ปี ซึ่งสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อในปีที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยในมณฑล British Columbia, หลักสูตร Diploma และ หลักสูตร Certificate เน้นทางด้านวิชาชีพในสาขาต่างๆ เช่น Culinary arts, Baking and

read more
Posted On / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

Okanagan College

Okanagan College เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลตั้งอยู่ในเมือง Kelowna ในมณฑล British Columbia อยู่ห่างจากเมือง Vancouver โดยรถยนต์ประมาณ 4 ชั่วโมง และโดยเครื่องบินเพียง 50 นาที วิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 8,500 คน มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 1,000 คนจาก 40 ประเทศ Okanagan College เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี, หลักสูตร Diploma 2 ปี,

read more
Posted On เมษายน 13, 2020 / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

Thomson Rivers University

Thomson Rivers University (TRU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ที่เมือง Kamloops ห่างจากเมือง Vancouver ประมาณ 365 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทาง 3 – 4 ชั่วโมงโดยทางรถยนต์ เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับปริญญาโท โดยมีหลักสูตรวิชาการมากกว่า 100 หลักสูตร มีนักศึกษาประมาณ 10,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 900 คน จากกว่า 59 ประเทศ หลักสูตรเด่น

read more