Posts By: webmaster

Posted On เมษายน 11, 2020 / By / Posted in UK: เรียนมหาวิทยาลัย

De Montfort University (DMU)

De Montfort University (DMU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองเลสเตอร์ (Leicester) ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับถึงคุณภาพการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ เปิดสอนหลักสูตรในด้าน Business and Law, Art & Design and Humanities, Health and Life Science และ Engineering, Media and Technology มีกว่า 400 สาขา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

read more
Posted On / By / Posted in UK: เรียนภาษา

Kaplan International Language, UK

สถาบัน Kaplan เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้มข้น สำหรับที่ประเทศอังกฤษ มีโรงเรียนกว่า 10 แห่งในหลากหลายเมืองได้แก่ London, Manchester, Oxford, Cambridge, Bournemouth, Bath, Salisbury, Liverpool และ Torquay โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2565 สมัครเรียนทุกหลักสูตร ค่าเรียนลดทันที 20 % ฟรี ! ค่าสมัครเรียน

read more
Posted On / By / Posted in Canada: เรียนมัธยม

Golden Hills School Division (GHSD)

Golden Hills School Division (GHSD) เป็นกลุ่มโรงเรียนของรัฐบาลแห่งประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ชานเมือง Calgary มณฑล Alberta รับนักเรียนต่างชาติอายุ 10 ปีขึ้นไปเพื่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา – ม.6 เปิดสอนทุกหลักสูตรในสาขาศิลปศาสตร์, ศิลป์คำนวณ, และวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพทางการศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล และมีคณะเจ้าหน้าที่ให้บริการและช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในด้านต่างๆ หลักสูตร: GHSD จัดสอนหลักสูตร ESL เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาติ โดยเรียนควบคู่ไป […]

read more
Posted On / By / Posted in Canada: เรียนมหาวิทยาลัย

Douglas College

Douglas College เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลตั้งอยู่ในเมือง Vancouver มณฑล British Columbia โดยมีที่ตั้งในสองวิทยาเขตคือ New Westminster Campus และ David Lam Campus วิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 25,000 คน โดยมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,000 คนจาก 92 ประเทศ Douglas College เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี, หลักสูตร Diploma 2 ปี,

read more
Posted On / By / Posted in SG: เรียนภาษา

Dimensions International College, Singapore

สถาบัน Dimensions International College โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งมากว่า 20 ปี มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการเรียนการสอน ตั้งอยู่ย่าน River Valley ใกล้ถนน Orchard ซึ่งเป็นแหล่งชอปปิ้งที่มีชื่อเสียง โรงเรียนตั้งอยู่ไม่ไกลจาก MRT สถานี Somerset และ Dhoby Ghaut เปิดสอนในหลักสูตร Academic English หรือภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ร้านอาหาร และสนามกีฬา

read more
Posted On / By / Posted in USA: High School Completion

South Seattle Community

South Seattle Community เป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในรัฐ Washington ตั้งอยู่ในเมือง Seattle ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ วิทยาลัยห่างจากใจกลางเมืองเพียง 10 นาที ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 15,000 คน จากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายของนักเรียนและสาขาที่เปิดสอนมากที่สุดแห่งหนึ่ง สำหรับหลักสูตร High School Completion ของสถาบันใช้ชื่อว่า High School Conversion ใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จะได้รับวุฒิมัธยมปลายของรัฐ

read more
Posted On / By / Posted in USA: เรียนมัธยม

Watsatch Academy

สถาบัน Watsatch Academy เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบเอกชน ที่ก่อตั้งมายาวนานแห่งหนึ่งในรัฐ Utah โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1875 โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Mt. Pleasant รัฐ Utah ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์แรกเริ่ม เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และพัฒนาบุคลากร ให้กับชุมชน ทั้งในด้าน การศึกษา สังคม จริยธรรม ควบคู่กัน โรงเรียนมีพื้นที่ขนาดกว้างขวางถึง 30 Acres จึงทำให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้มากมาย อาทิเช่น ปีนเขา สกี สโนว์บอร์ด

read more
Posted On / By / Posted in USA: เรียนมัธยม

Shattuck-Saint Mary’s School

โรงเรียน Shattuck-Saint Mary’s (SSM) เป็น โรงเรียนมัธยมแบบคริสเตียน ตั้งอยู่ที่เมือง Faribault ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Minnesota ห่างจากตัวเมืองเพียง 50 นาที โดยรถยนต์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1858 มีลักษณะเป็น boarding และ day school โรงเรียน เปิดรับเด็กต่างชาติตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ถึง ม. 6 ที่พัก โรงเรียนมีที่พักแบบหอพักพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาหาร

read more
Posted On / By / Posted in USA: เรียนมหาวิทยาลัย

San Jose State University (SJSU)

ตั้งอยู่ใจกลางซิลิคอนแวลเลย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท IT ชั้นนำ เช่น Google, eBay, facebook, twitter, Intel, Hewlett-Packard เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรกในฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1857 เป็นวิทยาลัยเขตแห่งแรกในระบบมหาวิทยาลัยรัฐของแคลิฟอร์เนีย หรือ California State University (CSU) system เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 134 สาขาวิชา และปริญญาโท 110 สาขาวิชา เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลในระบบ CSU system เพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนเกี่ยวกับวิศวกรรมการบิน

read more
Posted On / By / Posted in USA: เรียนภาษา

ELS Language Centers

ELS Language Centers เป็นสถาบันภาษาเอกชนชั้นนำของอเมริกา เปิดดำเนินการมานานกว่า 45 ปี มีหลักสูตรการเรียนการสอนและอาจารย์ที่มีคุณภาพ มี center จำนวนมากกว่า 60 แห่งในเมืองต่างๆทั่วอเมริกา center ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในแคมปัสของมหาวิทยาลัยหรือใจกลางเมืองซึ่งสะดวกต่อการเดิน ทาง ELS ยังมีบริการสมัครเรียนต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา โดยนักเรียนที่เรียนกับ ELS ในหลักสูตร English for Academic Purpose ถึงระดับภาษาที่กำหนด สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงร่วมกับ ELS ได้โดยไม่ต้องมีผลสอบ […]

read more