สถาบัน Aspire2 International เป็นสถาบันเอกชนขนาดใหญ่ มีหลายสาขาในประเทศนิวซีแลนด์ สถาบันเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ General English และ IELTS Preparation นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตร Diploma (Level 4-7) ในหลากหลายสาขา อาทิเช่น Business Management, Health Services Management, IT&Computing, Engineering, Cookery / Culinary Arts และ Hospitality Management สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อเนื่องอีกด้วย

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2563

  • รับส่วนลดค่าเรียนราคาพิเศษ เหลือเพียง $240-$270 / สัปดาห์
  • สมัครเรียนภาษา 14 สัปดาห์หรือ 16 สัปดาห์ ฟรี บาริสต้าคอร์ส 1 สัปดาห์ (เมือง Auckland เท่านั้น)
  • สมัครเรียนภาษา 24 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี 2 สัปดาห์ และ ฟรี! บาริสต้าคอร์ส 1 สัปดาห์ (เมือง Auckland เท่านั้น)

Auckland

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English/ IELTS Preparation (เรียน 23 ชม./สัปดาห์) 3 เดือน 62,400
6 เดือน 120,000
12 เดือน 230,400

Christchurch & Tauranga

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 23 ชม./สัปดาห์) 3 เดือน 62,400
6 เดือน 120,000
12 เดือน 230,400
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ NZD 1 = 20 บาท
  • ค่าที่พักประมาณ 25,000 – 30,000 บาท ต่อเดือน แล้วแต่ประเภทที่พัก
  • เว็บไซต์ https://aspire2international.ac.nz/programmes/english/