มหาวิทยาลัย American University (AU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่เน้นด้านการทำวิจัย ตั้งอยู่ในเมือง Washington, D.C. เมืองหลวงของประเทศอเมริกา

American University (AU) ก่อตั้งขึ้นในปี 1893 เปิดสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 14,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 13%  มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในหลายด้าน อาทิเช่น

 • #77 National Universities โดย U.S. News & World Report, 2020
 • #68 Research Universities โดย Forbes, 2019

** มีทุนการศึกษาทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท สูงสุดถึง $15,000 พิจารณาตามผลการเรียน **

สาขาที่เปิดสอน (หลักสูตรปริญญาตรี)

School of Business

Business Administration

 • Accounting
 • Entrepreneurship
 • Finance
 • Information Systems & Technology
 • International Business
 • Management
 • Marketing

Business, Language & Culture Studies

 • Arabic
 • French
 • German
 • Russian
 • Spanish

College of Arts and Sciences: African American and African Diaspora Studies, American Studies, Anthropology, Applied Mathematics, Arab World Studies, Arabic Studies, Art History, Asian Studies, Audio Production, Audio Technology, Biochemistry, Biology, Chemistry, Computational Science, Computer Science, Dance, Economics, Environmental Science, Environmental Studies, Foreign Language and Communication Media, French Studies, German Studies, Graphic Design, Health Promotion, History, Jewish Studies, Language and Area Studies (French/Europe, German/Europe, Russian/Area), Languages (Arabic, Chinese, French, German, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish, Swahili, Literature, Mathematics, Mathematics and Economics, Music, Musical Theatre, Neuroscience, Philosophy, Physics, Psychology, Public Health, Religious Studies, Russian Studies, Sociology, Spanish Studies, Statistics, Studio Art, Theatre, Women’s, Gender, and Sexuality Studies

School of International Service

International Studies

 • Environmental Sustainability and Global Health
 • Foreign Policy and National Security
 • Global and Comparative Governance
 • Global Inequality and Development
 • Identity, Race, Gender, and Culture
 • Justice, Ethics, and Human Rights
 • Peace, Global Security, and Conflict Resolution
 • The Global Economy

School of Communication: Communication Studies, Film and Media Arts, Foreign Language and Communication Media, Journalism, Public Relations and Strategic Communication

School of Public Affairs: Communication, Legal Institutions, Economics, and Government (CLEG), Justice and Law, Political Science

School of Education: Elementary Education, Secondary Education

สาขาที่เปิดสอน (หลักสูตรปริญญาโท)

School of Business

 • Accounting (MSA)
 • Finance (MSF)
 • Real Estate (MSRE)
 • Taxation (MST)

College of Arts and Sciences

 • Art History (MA)
 • Biotechnology (MS) – STEM designated
 • Chemistry (MS) – STEM designated
 • Computer Science (MS) – STEM designated
 • Data Science (MS) – STEM designated
 • Economics (MA)
 • Education Policy and Leadership
 • Environmental Science (MS) – STEM designated
 • Health Promotion Management (MS)
 • International Economics (MA)
 • Mathematics, Information Security (MA) – STEM designated
 • Quantitative Analysis (PSM) – STEM designated
 • Statistics (MS) – STEM designated
 • Teaching English to Speakers of Other Languages – TESOL (MA)

School of Public Affairs

 • Data Science (MS)
 • Political Science (MA)
 • Public Administration (MPA)
 • Public Policy (MPP)

คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตร Pathway เพื่อเรียนต่อที่ American University

 • ผลการเรียน GPA  3.0 ขึ้นไป
 • ผลภาษาอังกฤษ  IELTS 6.5 หรือ TOEFL iBT 80 

เทอมที่เปิดเรียน: ส.ค. / ม.ค./ มิ.ย.

ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษาโดยประมาณ (หลักสูตรปริญญาตรี): $52,900

ค่าเล่าเรียนรวมค่าที่พักและค่าครองชีพต่อปีการศึกษาโดยประมาณ (หลักสูตรปริญญาตรี) : $66,900

ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษาโดยประมาณ (หลักสูตรปริญญาโท): $44,600

ค่าเล่าเรียนรวมค่าที่พักและค่าครองชีพต่อปีการศึกษาโดยประมาณ (หลักสูตรปริญญาโท) : $46,600

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.american.edu/