นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้

Work & Study ในประเทศนิวซีแลนด์


โครงการ Work and Study ในนิวซีแลนด์


Kaplan International College: Auckland

โปรโมชั่น สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 กันยายน 2557 รับส่วนลดค่าเรียนในราคาพิเศษ เมื่อ สมัครเรียนหลักสูตร General English, Intensive English และ Exam Preparation programs และฟรีค่าตำราเรียนNZD 250 เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 25 สัปดาห์ขึ้นไป
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English 3 เดือน 99,200
6 เดือน 184,500
12 เดือน 368,900
Intensive English , Exam Preparation programs 3 เดือน 120,100
6 เดือน 226,200
12 เดือน 452,400
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ NZD 1 = 29 บาท
 • ค่าที่พักประมาณ 20,000 – 32,000 บาท ต่อเดือน แล้วแต่ประเภทที่พัก
 • เว็บไซต์ www.kaplanaspect.com

กลับด้านบน

Embassy CES

โปรโมชั่น สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2557 รับส่วนลดค่าเรียน 10% (on top จากโปรโมชั่นปกติ 30%)
Auckland
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
Standard Program (เรียน 20 ชัวโมงต่อสัปดาห์) 3 เดือน 75,800
6 เดือน 147,300
12 เดือน 271,900
Semi Intensive Program (เรียน 24 ชัวโมงต่อสัปดาห์) 3 เดือน 89,900
6 เดือน 175,400
12 เดือน 315,800
Intensive Program (เรียน 28 ชัวโมงต่อสัปดาห์) 3 เดือน 97,100
6 เดือน 189,800
12 เดือน 352,100
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ NZD 1 = 29 บาท
 • ค่าที่พักประมาณ 27,000 – 30,000 บาท ต่อเดือน แล้วแต่ประเภทที่พัก
 • เว็บไซต์ www.embassyces.com

กลับด้านบน

EDENZ College – Auckland / Tauranga

โปรโมชั่น สมัครเรียน 3 เดือน ขึ้นไป ฟรีบริการรถรับจากสนามบิน Auckland มายังที่พัก
Auckland
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 30 ชัวโมงต่อสัปดาห์) 3 เดือน 130,500
6 เดือน 236,700
12 เดือน 445,500
General English (เรียน 25 ชัวโมงต่อสัปดาห์) 3 เดือน 116,600
6 เดือน 208,800
12 เดือน 403,700
General English (เรียน 20 ชัวโมงต่อสัปดาห์) 3 เดือน 95,700
6 เดือน 174,000
12 เดือน 327,200
Business Diploma 12 เดือน 348,000
EIT Diploma in Business Management 12 เดือน 484,300
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ NZD 1 = 29 บาท
 • ค่าที่พักประมาณ 24,000 บาท ต่อเดือน (รวมค่าซักรีดผ้า และค่าอาหาร)
 • เว็บไซต์ www.edenz.ac.nz

กลับด้านบน

NZLC – Auckland / Wellington

โปรโมชั่น สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2557 รับส่วนลดจากค่าเรียนปกติสูงสุด 35% และฟรีค่าสมัครเรียน NZD 200 สำหรับสมัครเรียนตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English / IELTS/ TOEFL 3 เดือน 87,000
6 เดือน 174,000
12 เดือน 348,000
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ NZD 1 = 29 บาท
 • ค่าที่พักประมาณ 30,000 บาท ต่อเดือน แล้วแต่ประเภทที่พัก
 • เว็บไซต์ www.nzlc.ac.nz

กลับด้านบน

Language Studies International – LSI, Auckland

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
Standard (เรียน 20 คาบต่อสัปดาห์) 3 เดือน 101,000
6 เดือน 201,900
12 เดือน 403,700
Intensive (เรียน 24 คาบต่อสัปดาห์) 3 เดือน 114,900
6 เดือน 229,700
12 เดือน 459,400
Intensive (เรียน 30 คาบต่อสัปดาห์) 3 เดือน 139,200
6 เดือน 278,400
12 เดือน 4556,800
TOEFL/TOEIC/IELTS/ Cambridge Exam 3 เดือน 139,200
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ NZD 1 = 29 บาท
 • ค่าที่พักประมาณ 20,000 – 40,000 บาท ต่อเดือน (รวมค่าซักรีดผ้า และค่าอาหาร)
 • เว็บไซต์ www.lsi.edu

กลับด้านบน