นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้

Work and Study in Canada


โครงการ Work and Study ในแคนาดา


International Language School of Canada (ILSC) : Vancouver / Toronto

โครงการ Work and Study (Co-op Program) ประเทศแคนาดา โดยสถาบัน ILSC ร่วมกับ Greystone College เมือง Vancouver และ Toronto เปิดสอนระดับ Diploma ในด้าน Hospitality และ Business โดยระหว่างเรียนนักเรียน สามารถทำงาน part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงาน สามารถทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงฝึกงาน

 • หลักสูตร 26 สัปดาห์ แบ่งเป็นเรียน 12 สัปดาห์ + ฝึกงาน 12 สัปดาห์ + เรียนก่อนจบโครงการ 2 สัปดาห์
 • หลักสูตร 50 สัปดาห์ แบ่งเป็นเรียน 24 สัปดาห์ + ฝึกงาน 24 สัปดาห์ + เรียนก่อนจบโครงการ 2 สัปดาห์
 • หลักสูตร 98 สัปดาห์ แบ่งเป็นเรียน 48 สัปดาห์ + ฝึกงาน 48 สัปดาห์ + เรียนก่อนจบโครงการ 2 สัปดาห์
 • นักเรียนต้องมีผลภาษาอังกฤษตามกำหนด จึงจะสามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ กรณียังไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถสอบข้อสอบของสถาบันแทนได้
 • นักเรียนที่ผลภาษาไม่ถึงตามกำหนด สามารถสมัครเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวก่อนได้
หลักสตูร ระยะเวลา ระดับภาษาอังกฤษ ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น + ค่าหนังสือเรียน + ค่า Co-op Fee **
CAD บาท
Certificate in Hospitality Skills Co-op (TO) 26 สัปดาห์ (12 + 12 + 2) IELTS 4.0 / B4 $4,963 124,075
Diploma in Customer Services Co-op (VAN,TO) 50 สัปดาห์ (24 + 24 + 2) IELTS 4.0 / B4 $8,320 208,000
Diploma in Hospitality Management Co-op (VAN) 98 สัปดาห์ (48 + 48 + 2) IELTS 5.0 / I3 $15,730 393,250
Diploma in Hospitality Operations Co-op (VAN) 50 สัปดาห์ (24 + 24 + 2) IELTS 5.0 / I3 $8,440 211,000
Diploma in Hospitality Sales and marketing Co-op (VAN) 50 สัปดาห์ (24 + 24 + 2) IELTS 5.0 / I4 $8,440 211,000
Diploma in Business Communications Co-op (VAN) 26 สัปดาห์ (12 + 12 + 2) IELTS 4.5 / I2 $8,320 208,000
Diploma in International Business Management Co-op (VAN, TO) 50 สัปดาห์ (24 + 24 + 2) IELTS 6.5 / A1 $8,530 213,250
Advanced Diploma in Business Administration with practicum (VAN) 50 สัปดาห์ (24 + 24 + 2) IELTS 6.5 / A1 $13,450 336,250
 • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าที่พักประมาณ 25,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก)
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $1CAD = 25 บาท
 • เว็บไซต์ https://www.greystonecollege.com/co-op-education
Kajonsak Sutinwong (Tin)
Vancouver, Canada
It's very nice to be here. I can say that I love Vancouver. Vancouver is such an ideal place for international community where the world culture is harmonized. We have people from all over the World as well as foods from A-Z. People here are very nice, no racism, no religious discrimination. I made lots of friends in ILSC. Teachers are very knowledgeable and kinds. They know not only English language in depth, but also history, culture and how to treat people from different cultures. It makes me mature and stronger. Thanks to Motive Education for being my good counselor so far.
Keeratiburt Kanchanasatian (Ghia)
Toronto, Canada
I was very HAPPY that I've chosed Toronto, this city is really big, if you want to travel it will be a great choice for you...My home stay parents are very very good...I've met a lot of friends...THANK YOU for Motive Education that made me have a really good time in Canada.

อ่านทั้งหมด

กลับด้านบน

International Language Academy of Canada (ILAC) : Toronto

หลักสูตร Work and Study หรือ Co-op Program ที่สถาบัน ILAC International College เปิดสอนที่เมือง Vancouver และ Toronto มีหลักสูตรด้าน Customer Service และ Business ให้เลือกเรียน โดยแบ่งเป็นช่วงเรียน 50% และฝึกงาน 50% เช่น ระยะเวลาหลักสูตร 60 สัปดาห์ แบ่งเป็นเรียน 30 สัปดาห์และฝึกงาน 30 สัปดาห์ ซึ่งนักเรียนสามารถทำงาน part-time 20 ชม./สัปดาห์ได้ระหว่างช่วงเรียน และทำงาน full-time ตามสาขาที่เรียนได้ในช่วงฝึกงาน
 • นักเรียนต้องมีผลภาษาอังกฤษตามกำหนดจึงจะสามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ กรณียังไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถสอบข้อสอบของสถาบันแทนได้
 • นักเรียนที่ผลภาษาไม่ถึงตามกำหนด สามารถสมัครเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวก่อนได้
หลักสูตรด้าน Customer Service
หลักสตูร ระยะเวลา ระดับภาษาอังกฤษ ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น + ค่าหนังสือเรียน + ค่า Co-op Fee **
CAD บาท
Communication & Service Essentials Diploma (Co-op) 60 สัปดาห์ (เรียน 30 + ฝึกงาน 30) IELTS 4.0 / B4 $9,210 230,250
Service Essentials for Business Diploma (Co-op) 40 สัปดาห์ (เรียน 20 + ฝึกงาน 20) IELTS 4.5 / ILAC level 10 $6,460 161,500
Service Excellence for Business Diploma (Co-op) 48 สัปดาห์ (เรียน 24 + ฝึกงาน 24) IELTS 4.5 / ILAC level 10 $7,560 189,000
หลักสูตรด้าน Business
หลักสตูร ระยะเวลา ระดับภาษาอังกฤษ ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น + ค่าหนังสือเรียน + ค่า Co-op Fee **
CAD บาท
Sale & Marketing Diploma (Co-op) 92 สัปดาห์ (เรียน 52 + ฝึกงาน 40) IELTS 5.0 / ILAC level 12 $10,600 265,000
Business Administration Diploma (Co-op) 92 สัปดาห์ (เรียน 52 + ฝึกงาน 40) IELTS 5.0 / ILAC level 12 $10,600 265,000
Service Excellence for Business Diploma (Co-op) 48 สัปดาห์ (เรียน 24 + ฝึกงาน 24) IELTS 4.5 / ILAC level 10 $7,560 189,000
 • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม Administrative Fee $200 และ Textbook Material Fee (ประมาณ $70 ต่อเล่ม หรือ $1,000 รวมทุกเล่ม)
 • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าที่พักประมาณ 25,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก)
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $1 = 25 บาท
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $1 = 25 บาท
 • เว็บไซต์ https://ilacinternationalcollege.com
กลับด้านบน