นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้

Work and Study in Canada


โครงการ Work and Study ในแคนาดา


International Language School of Canada (ILSC) : Vancouver / Toronto

โครงการ Work and Study ประเทศแคนาดาโดยสถาบัน ILSC ร่วมกับ Greystone College เมือง Vancouver เปิดสอนในระดับ Diploma โดยแบ่งเป็นด้าน Business และ Tourism & Hospitality ซึ่งนักเรียนยังสามารถฝึกงานในสาขาดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์อีกด้วย

รายละเอียดโครงการ
 • เรียนเพิ่มเติมในสาขาด้าน Business หรือ Tourism & Hospitality ในระดับ Diploma จาก Greystone College
 • นักเรียนที่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ สามารถลงหลักสูตรภาษาอังกฤษกับ ILSC ก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้ (หากไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถทำ ILSC Online Test เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนได้)
 • ระหว่างเรียน สามารถทำงาน part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ในช่วงทำงาน สามารถทำงานเต็มเวลาได้มากถึง 41 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • สามารถเลือกให้สถาบันจัดหางานให้ หรือนักเรียนสามารถหางานเองก็ได้ (งานแบบได้รับค่าจ้าง จะมีค่าบริการจัดหางาน)
 • ระยะเวลาโครงการ 12-18 เดือน ตามสาขาที่เลือกเรียน
Tourism & Hospitality (Paid Co-op) : Vancouver / Toronto
โปรแกรม ระดับภาษาอังกฤษ ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น + ค่าหนังสือเรียน + ค่า Co-op Fee **
CAD บาท
Diploma in Customer Service Co-op IELTS 4 หรือ ILSC Beginner 4 50 สัปดาห์ $7,380 206,640
Diploma in Customer Service Co-op (Vancouver) Beginner 4 50 สัปดาห์ $7,770 217,560
Tourism & Hospitality Co-op Management Program (THMC) IELTS 6 หรือ ILSC Intermediate 4 74 สัปดาห์ $11,070 309,960
 • แบบ 50 สัปดาห์ คือ เรียน 24 สัปดาห์ + ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง 24 สัปดาห์ + เรียนก่อนจบโครงการ 2 สัปดาห์
 • แบบ 74 สัปดาห์ คือ เรียน 36 สัปดาห์ + ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง 36 สัปดาห์ + เรียนก่อนจบโครงการ 2 สัปดาห์
 • ช่วงเรียนสามารถทำงาน Part time ได้ 20 ชม./สัปดาห์ และช่วงฝึกงานสามารถทำงานได้ 41 ชม./สัปดาห์
 • ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าบริการจัดหางาน สำหรับสัมภาษณ์นายจ้าง 2 ที่ $800 และสัมภาษณ์นายจ้าง 5 ที่ $1,400 (ไม่สามามารถการันตีงานได้)
ค่าโครงการหลักสูตรหลักสูตร Business Program (Unpaid Co-op) : Vancouver / Toronto
โปรแกรม ระดับภาษาอังกฤษ ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น + ค่าหนังสือเรียน + ค่า Co-op Fee **
CAD บาท
Diploma in Business Communications Co-op (Vancouver) IELTS 4.5, หรือ ILSC Intermediate 2 50 สัปดาห์ $8,020 224,560
Certificate in Business Experience Co-op (Vancouver) IELTS 6.5 หรือ ILSC Advanced 1 26 สัปดาห์ $4,935 138,180
Diploma in International Business Management (IBM) Co-op (Vancouver / Toronto) IELTS 6.5 หรือ ILSC Advanced 1 50 สัปดาห์ $8,270 231,560
Advance Diploma in Business Administration Co-op (Vancouver) IELTS 6.5 หรือ ILSC Advanced 1 54 สัปดาห์ $12,250 343,000
Diploma in Business Administration Co-op (Toronto) IELTS 6.5 หรือ ILSC Advanced 1 66 สัปดาห์ $12,250 343,000
 • แบบ 50 สัปดาห์ คือ เรียน 24 สัปดาห์ + ฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 24 สัปดาห์ + เรียนก่อนจบโครงการ 2 สัปดาห์
 • แบบ 54 สัปดาห์ คือ เรียน 40 สัปดาห์ + ฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 12 สัปดาห์ + เรียนก่อนจบโครงการ 2 สัปดาห์
 • แบบ 66 สัปดาห์ คือ เรียน 40 สัปดาห์ + ฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 24 สัปดาห์ + เรียนก่อนจบโครงการ 2 สัปดาห์
 • ช่วงเรียน - สามารถทำงาน Part time ได้ 20 ชม./สัปดาห์
 • ช่วงฝึกงาน – ทำงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 21 ชม./สัปดาห์ และสามารถทำงาน Part-time (แบบได้รับค่าจ้าง) ได้ 20 ชม./สัปดาห์
 • ค่าโครงการรวมค่าจัดหางานแบบไม่ได้รับค่าจ้างไว้แล้ว
 • นักเรียนสามารถทำงานแบบมีค่าจ้างได้ หากสามารถหางานที่ตรงตามหลักสูตรที่เรียนได้เอง
** อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $CAD 1 = 28 บาท
** ค่าใช้จ่ายข้างต้นยังไม่รวมค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พัก
Kajonsak Sutinwong (Tin)
Vancouver, Canada
It's very nice to be here. I can say that I love Vancouver. Vancouver is such an ideal place for international community where the world culture is harmonized. We have people from all over the World as well as foods from A-Z. People here are very nice, no racism, no religious discrimination. I made lots of friends in ILSC. Teachers are very knowledgeable and kinds. They know not only English language in depth, but also history, culture and how to treat people from different cultures. It makes me mature and stronger. Thanks to Motive Education for being my good counselor so far.
Keeratiburt Kanchanasatian (Ghia)
Toronto, Canada
I was very HAPPY that I've chosed Toronto, this city is really big, if you want to travel it will be a great choice for you...My home stay parents are very very good...I've met a lot of friends...THANK YOU for Motive Education that made me have a really good time in Canada.

อ่านทั้งหมด

กลับด้านบน

International Language Academy of Canada (ILAC) : Toronto

หลักสูตร Work and Study ของสถาบัน ILAC ที่เมือง Toronto ประเทศแคนาดา เปิดสอนทางด้าน Customer Service Diploma เพื่อเสริมสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านบริการลูกค้า รวมถึงมีช่วงให้นักเรียนได้ฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในสถานการณ์จริง
รายละเอียดโครงการ
หลักสูตร Customer Service Diploma ใช้ระยะเวลา 48 สัปดาห์ (รวมฝึกงาน 24 สัปดาห์) โดยแบ่งออกเป็น 5 เทอม ดังนี้
 • เรียนเพิ่มเติมในสาขาด้าน Business หรือ Tourism ในระดับ Diploma จาก Greystone College
 • สามารถเลือกเรียนสาขาที่สนใจได้ตามระดับภาษาอังกฤษ นักเรียนที่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ สามารถลงหลักสูตรภาษาอังกฤษกับ ILSC ก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้ (หากไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถทำ ILSC Online Test เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนได้)
 • สามารถทำงาน part-time ได้ตั้งแต่ช่วงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ในช่วงทำงาน นักเรียนที่ร่วมโครงการจะได้รับ Work Permit ซึ่งจะสามารถทำงานเต็มเวลาแบบได้รับค่าจ้าง
 • หลังจบช่วงทำงาน จะกลับมาเรียนเพิ่มเติมอีก 2 สัปดาห์ก่อนจบโครงการ
 • สามารถเลือกให้สถาบันจัดหางานให้ (มีค่าจัดหางาน) หรือนักเรียนสามารถหางานเองก็ได้
 • ระยะเวลาโครงการ 12-18 เดือน ตามสาขาที่เลือกเรียน
 • นักเรียนต้องการเริ่มเรียน Customer Service Diploma ต้องมีคะแนน IELTS 4.5 หรือเทียบเท่า ILAC level 10
 • นักเรียนที่ไม่มีคะแนน IELTS หรือระดับภาษายังไม่ถึง ILAC level 10 สามารถลงเรียนหลักสูตร Power English ของสถาบันเพิ่มเติมก่อนเริ่มเรียน Customer Service Diploma ได้ตามแพคเกจ
 • Scholarship $5,000 !! เพียงส่งเรียงความเล่าถึงประสบการณ์การทำงานทางด้าน Customer Service หรือความสนใจในหลักสูตรนี้ และเป้าหมายหลังจากจบโครงการ เข้ามาพร้อมกับใบสมัคร สำหรับผู้ที่ได้รับ Scholarship ค่าเข้าร่วมโครงการจะเหลือเพียง $7,000 (จากราคาปกติ $12,000)
ค่าเข้าร่วมโครงการ
ระดับภาษาอังกฤษ หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น + ค่าหนังสือเรียน + ค่า Co-op Fee **
CAD บาท
IELTS 4.5 ILAC Level 10 Customer Service Diploma 48 สัปดาห์ $7,700 231,000
ILAC Level 8 Power English 8 สัปดาห์ + Customer Service Diploma 56 สัปดาห์ $9,460 283,800
ILAC Level 6 Power English 12 สัปดาห์ + Customer Service Diploma 60 สัปดาห์ $11,160 334,800
ILAC Level 4 Power English 20 สัปดาห์ + Customer Service Diploma 68 สัปดาห์ $12,100 363,000
* อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ $CAD 1 = 30 บาท
** ค่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้ Scholarship
** ค่าใช้จ่ายข้างต้นยังไม่รวมค่าสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พัก และค่าจัดหางานกรณีต้องการให้ รร.จัดหางานให้
กลับด้านบน