USC International Academy เรียนในวิทยาเขตของ USC ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ในเมือง Los Angeles รัฐ California USC เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1880 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ติดอันดับ 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอเมริกา ทุกหลักสูตรใน USC มีชื่อเสียงและได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนในการทำวิจัยในอันดับต้นๆของอเมริกา มีชมรมมากถึง 850 ชมรมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย มีห้องสมุดที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย แคมปัสร่มรื่นรายล้อมไปด้วยต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียว มีนักศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมมากกว่า 40,000 คน USC จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่นี่อยู่ในอันดับต้นๆของอเมริกา เนื่องจากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คุณภาพการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย และการดูแลนักศึกทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรม และการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ อีกทั้ง USC ยังตั้งอยู่ใน Los Angeles ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีอากาศเย็นสบายตลอดปี

หลักสูตรที่น่าสนใจ

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (IE):

 • เรียนในวิทยาเขตของ USC ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน
 • เนื้อหาหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดด้วยเวลาอันรวดเร็ว
 • เปิดเรียน 6 ครั้งตลอดทั้งปี
 • มีทีมเจ้าหน้าที่แนะแนวคอยช่วยดูแลและสนับสนุนการเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุอย่างน้อย 17 ปี

ค่าใช้จ่าย (ต่อหลักสูตร 7 สัปดาห์)

 • ค่าเล่าเรียน: $2,600 (ปี 2015) (ประมาณ 93,600 บาท), $2,850 (ปี 2016) (ประมาณ 102,600 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย: $490 (ประมาณ 17,640 บาท)

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การแพทย์ โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่นๆ) ค่าบริการรับที่สนามบิน ปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารด่วนผ่านทาง FedEx

PRE-MASTER’S PROGRAM (PM):

 • ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจากหลักสูตรระดั บปริญญาโทของ USC กว่า100 หลักสูตร โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL/IELTS และก่ อนการสอบ GRE/GMAT อีกด้วย
 • บรรลุผลสำเร็ จในการพิชิตคะแนน GRE/GMAT ด้วยหลักสูตรเตรียมตัวสอบระหว่างเรียนหลักสูตร Pre-Master
 • นักเรียนจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข
 • ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ ในการเรียนระดับปริญญาโทพร้อมทักษะการทำวิจัยที่จำเป็นในการประสบ ความสำเร็จในการเรียนที่USC ต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมที่ 3.00
 • ระดับภาษาอังกฤษในระดับ High-intermediate

มีผลภาษาเทียบเท่า TOEFL IBT 61 / IELTS 5.5 หรือ TOEFL IBT 75 / IELTS 6 ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสาขาที่สมัคร หากยังไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ท่านจะต้องทดสอบระดับความสามารถทางภาษาของ International Academy ก่อนเพื่อเป็นการพิจารณาว่าท่านผ่านเกณฑ์ภาษาขั้นต่ำในการรับเข้าเรียน

ค่าใช้จ่าย (ต่อเทอมการศึกษา: 14 สัปดาห์)

 • ค่าเล่าเรียน: $8,500 (ปี 2015) (ประมาณ 306,000 บาท), $9,000 (ปี 2016) (ประมาณ 324,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย: $950 (ประมาณ 34,200 บาท)

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การแพทย์ โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่นๆ) ค่าบริการรับที่สนามบิน ปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารด่วนผ่านทาง FedEx

MASTER’S PREPARATION PROGRAM (MP):

 • การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนในระดับปริญญาโท
 • เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEFL/IELTS และ GRE/GMAT โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • คำแนะนำในการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทอย่างละเอียด พร้อมการอบรมเพื่อให้ได้การตอบรับจากหลักสูตรปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา และประสบผลสำเร็จในการเรียนต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ระดับภาษาอังกฤษในระดับ High-intermediate

มีผลภาษาเทียบเท่า TOEFL IBT 51 / IELTS 5.0 หรือ TOEFL IBT 61 / IELTS 5.5 ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสาขาที่สมัครหากยังไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS นักเรียนสามารถลงเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับปริญญาโท ซึ่งนักเรียนจะได้รับใบตอบรับแบบมีเงื่อนไขในหลักสูตรเตรียมความพร้อมนี้ นักเรียนสามารถลงเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมได้ โดยที่ยังไม่ได้สอบวัดระดับภาษา (ซึ่งนักเรียนจะต้องทดสอบในวันเปิดเทอมและผลสอบจะประกาศในวันแรกของการเรียนทันที)

ค่าใช้จ่าย (ต่อเทอมการศึกษา: 14 สัปดาห์)

 • ค่าเล่าเรียน: $8,500 (ปี 2015) (ประมาณ 306,000 บาท), $9,000 (ปี 2016) (ประมาณ 324,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย: $950 (ประมาณ 34,200 บาท)

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การแพทย์ โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่นๆ) ค่าบริการรับที่สนามบิน ปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารด่วนผ่านทาง FedEx

UNDERGRADUATE PREPARATION PROGRAM (UP):

 • บริการแนะแนวการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีอย่างครอบคลุม, สัมมนาวิชาการ, เวิร์คช้อป และการให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่รับสมัครโดยตรงจากทาง USC และมหาวิทยาลัยพันธมิตร
 • การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะด้านภาษาที่ใช้ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • ลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับปริญญาตรีเป็นจำนวนสูงสุด 12 ยูนิต
 • เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEFL/IELTS และ SAT โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ได้ศึกษามาเป็นจำนวนอย่างน้อย 5 เทอมการศึกษา
 • ระดับภาษาอังกฤษในระดับ High-intermediate

มีผลภาษาเทียบเท่า TOEFL IBT 61 / IELTS 5.5 หากยังไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS นักเรียนสามารถลงเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งนักเรียนจะได้รับใบตอบรับแบบมีเงื่อนไขในหลักสูตรเตรียมความพร้อมนี้ นักเรียนสามารถลงเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมได้ โดยที่ยังไม่ได้สอบวัดระดับภาษา ซึ่งนักเรียนจะต้องทดสอบในวันเปิดเทอมและผลสอบจะประกาศในวันแรกของการเรียนทันที

ค่าใช้จ่าย (ต่อเทอมการศึกษา: 14 สัปดาห์)

 • ค่าเล่าเรียน: $8,500 (ปี 2015) (ประมาณ 306,000 บาท), $9,000 (ปี 2016) (ประมาณ 324,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย: $950 (ประมาณ 34,200 บาท)

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การแพทย์ โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่นๆ) ค่าบริการรับที่สนามบิน ปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารด่วนผ่านทาง FedEx