นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้
 
เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนมหาวิทยาลัยที่อเมริกา เรียนมัธยมที่อเมริกา เรียน High School Completion

เรียนมหาวิทยาลัยที่อเมริกา


มหาวิทยาลัยในอเมริกา


San Jose State University (SJSU)

 • ตั้งอยู่ใจกลางซิลิคอนแวลเลย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท IT ชั้นนำ เช่น Google, eBay, facebook, twitter, Intel, Hewlett-Packard
 • เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรกในฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1857
 • เป็นวิทยาลัยเขตแห่งแรกในระบบมหาวิทยาลัยรัฐของแคลิฟอร์เนีย หรือ California State University (CSU) system
 • เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 134 สาขาวิชา และปริญญาโท 110 สาขาวิชา
 • เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลในระบบ CSU system เพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนเกี่ยวกับวิศวกรรมการบิน (Aerospace Engineering)
 • มีศูนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสำหรับปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย (International Gateway)
การจัดอันดับ (Rankings)
 • SJSU ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในอันดับ 3 ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยรัฐบาล (โดย US News & World Report 2013) และอันดับที่ 48 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก (โดย Business Insider 2012)
 • SJSU จัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาลในฝั่งตะวันตกของอเมริกา (โดย US News & World Report 2013)
 • SJSU ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม 200 มหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาในการลงทุนด้านงานวิจัย (โดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ – National Science Foundation)
 • SJSU เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในซิลิคอนแวลเลย์ที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
เทอมที่เปิดเรียน:
 • เทอม Fall: กันยายน – ธันวาคม (สมัครเรียนภายในเดือนมีนาคม บางสาขาวิชาอาจมีกำหนดการปิดรับสมัครเร็วกว่านี้)
 • เทอม Spring: มกราคม – พฤษภาคม (สมัครเรียนภายในเดือนกันยายน บางสาขาวิชาอาจไม่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในเทอม Spring)
หลักสูตรที่น่าสนใจ
ปริญญาตรี
 • BS Aviation
 • BFA in Digital Media Art
 • BS Biomedical Engineering
 • BS Chemical Engineering
 • BS Software Engineer
 • BS Computer Engineering
 • BA Economics
 • BFA Graphic Design
 • BFA Interior Design
BS, Business Administration in following concentrations
 • Accounting
 • Accounting Information Systems
 • Corporate Finance Management
 • Entrepreneurship
 • Finance
 • General Business
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Management
 • Management Information Systems
 • Marketing
ปริญญาโท
 • MBA 1 ปี (MBA-One)
 • MBA ภาคปกติ 2 ปี (Conventional MBA)
 • MS Engineering/ MBA Dual Degree
 • MS Aerospace Engineering
 • MS Software Engineering
 • MS Computer Engineering
 • MS Electrical Engineering
 • MS Industrial and System Engineering
 • MS Hospitality, Recreation, and Tourism Management
 • MS Journalism and Mass Communications
 • MA Economics
เกณฑ์การรับนักศึกษา:
ปริญญาตรี
 • GPA ระดับมัธยมปลายขั้นต่ำ 3.0
 • TOEFL IBT 61 หรือ IELTS 6.0 (ยกเว้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการคะแนน TOEFL IBT 80 หรือ IELTS 7.0
 • ไม่ต้องมีคะแนน SAT/ ACT
ปริญญาโท
 • GPA ใน 2 ปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ 2.5
 • TOEFL IBT 80 หรือ IELTS 7.0 บางสาขาวิชาอาจต้องการคะแนนที่สูงกว่านี้ และอาจต้องการคะแนน GMAT สำหรับหลักสูตร MBA และ GRE สำหรับหลักสูตรอื่นๆ
ค่าใช้จ่าย:
 • หลักสูตรปริญญาตรี: ค่าเรียนประมาณ 500,000 บาทต่อปี
 • หลักสูตรปริญญาโท: ค่าเรียนประมาณ 500,000 บาทต่อปี ยกเว้นหลักสูตร MBA-One (เรียน 1 ปี) ประมาณ 1 ล้านบาท ทั้งหลักสูตร และหลักสูตรภาคปกติ MBA ประมาณ 1.5 ล้านบาททั้งหลักสูตร
เว็บไซต์ www.sjsu.edu

Community College คืออะไร ????
Community College เป็นสถาบันการศึกษารูปแบบหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดสอนในหลักสูตร Associate Degree หรือเรียกว่า University Transfer Program รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือจบชั้น ม. 5 สำหรับบางสถาบัน) หลักสูตร Associate Degree ใช้เวลาในการเรียน 2 ปี สำหรับนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จะสามารถโอนย้ายไปเรียนชั้นปี 3-4 ที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาเพื่อรับวุฒิปริญญาตรีได้ทันที

Community College เป็นระบบการศึกษาที่ได้รับความนิยมทั้งจากนักเรียนอเมริกันและนักเรียนจากต่างชาติ โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ การเริ่มเรียนที่ Community College เปรียบเสมือนการเริ่มต้นที่ดี ที่ช่วยในการปรับตัวนักเรียนให้คุ้นกับการศึกษาในระบบอเมริกัน ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การทำงานเป็นกลุ่ม และการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง ข้อดีของที่ทำให้ Community College ได้รับความนิยม เช่น
 • สมัครและเริ่มเรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม สามารถเรียนภาษาควบคู่ไปกับการเรียนวิชาหลักได้
 • จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่มาก ทำให้อาจารย์ใกล้ชิดกับนักเรียน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เหมาะกับนักเรียนต่างชาติ
 • ค่าเล่าเรียนไม่สูง เมื่อเทียบกับการเรียนมหาวิทยาลัย
 • เพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสีองได้มากขึ้น
 • เปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนตลอดทั้งปี 4 ครั้งต่อปี

South Seattle Community College

South Seattle Community College เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในรัฐ Washington ตั้งอยู่ในเมือง Seattle ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ วิทยาลัยห่างจากใจกลางเมืองเพียง 10 นาที ปัจจุบันวิทยาลัยมีนักศึกษากว่า 7,500 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายของนักเรียนและสาขาที่เปิดสอน วิทยาลัยมีหลักสูตรหลากหลาย ในหลายระดับการศึกษา อาทิเช่น
 • Associate Degree/University Transfer Program หรืออนุปริญญา ใช้เวลาเรียน 2 ปี สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถโอนหน่วยกิจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ในมหาวิทยาลัยได้ทันที เปิดสอนในสาขาต่างๆกว่า 50 สาขา สาขาหลักที่ได้รับความนิยม อาทิเช่น Arts, Business, Computer, Science, Communication, Engineering เป็นต้น

 • Bachelor of Applied Science (BAS) in Hospitality Management ปริญญาตรีด้านการจัดการการโรงแรม สำหรับสาขานี้ สามารถเรียนปี 1-4 เพื่อรับวุฒิปริญญาตรีได้ที่ South Seattle Community College โดยไม่ต้องโอนย้ายหน่วยกิจ หลักสูตรนี้ครอบคลุมทั้งด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดเลี้ยง เป็นต้น

 • Professional Technical Programs หลักสูตรวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี เปิดสอนในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะวิชาเฉพาะด้าน อาทิเช่น Accounting, Aviation, Culinary Arts, IT, Nursing เป็นต้น

 • Intensive English Program หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเพื่อการเรียนต่อ หรือเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน
ค่าเล่าเรียน
 • Intensive English 1 เทอม (3 เดือน) $2,600
 • Academic Class 1 เทอม (3 เดือน) $2,700-$3,000
 • BAS 1 เทอม (3 เดือน) $6,000
** มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติ ที่มีผลการเรียนดี **
วันเปิดเรียน เปิดเรียน 4 ครั้งต่อปีในเดือน กันยายน มกราคม มีนาคม-เมษายน และกรกฎาคม

University of California San Diego (UCSD) Extension

University of California San Diego (UCSD) Extension เป็นหลักสูตรเรียนภาษาและประกาศนียบัตร ของ University of California San Diego ตั้งอยู่ภายในแคมปัส ของ UCSD ที่เมือง San Diego รัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดสอนในหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับคนทำงาน
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย
 • ตั้งอยู่ในย่านที่ได้ชื่อว่าเป็น “America’s Finest City” ซึ่งถือว่าเป็นเมืองทีประชากรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และล้อมรอบไปด้วยชายหาดและภูเขา เหมาะแก่การพักผ่อนและท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นอกจากนี้ San Diego ยังถูกจัดอันดับให้เป็นเมือง ที่มีสภาพภูมิอากาศดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา
 • เป็นสาขาหนึ่งใน 10 ของ University of California
 • เป็นมหาลัยน่าเรียนในอันดับ ที่ 15 ของ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2012 จัดอันดับโดยมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong University ของจีน
 • San Diego เป็นเมืองศูนย์กลางของ Biomedical Research, Electronics และสื่อสารโทรคมนาคม
หลักสูตรที่เปิดสอน
 • English Language Program
  หลักสูตร Intensive English สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมสอบ TOELF IELTS รวมถึงยังมีหลักสูตร Conversation, Business English และ Medical English สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นศึกษาภาษาอังกฤษแบบเฉพาะทาง
 • University and Professional Studies Program
  สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับนักศึกษาชาวอเมริกัน สามารถเรียนได้ 12 หน่วยกิตในระยะเวลา 12 สัปดาห์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน ( ใช้ผลสอบ TOEFL iBT ขั้นต่ำ 90 หรือ IELTS 7.5) มีวิชาให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น Economics, Computer Science, Biology, Chemistry, Business และอีกมากมาย
 • Business Certificate Program
  สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจและมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ( ใช้ผลสอบ TOEFL iBT ขั้นต่ำ 71 หรือ IELTS 6.0) นอกจากนี้ยังสูตรนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานในองค์กรอเมริกัน มี 2 หลักสูตรที่น่าสนใจคือ Business Essential Internships และ Business Management Internships
 • TEFL Certificate Program
  สำหรับครู อาจารย์ หรือผู้ที่ทำงานด้านการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรมีระยะเวลาแบบ 3 เดือน และ 6 เดือน เปิดสอนในสาขา TEFL Proficiency, TEFL Certificates, TEFL Special Study, Certificate in Teaching English Grammar, Teaching English to the young learner
ค่าใช้จ่าย
 • หลักสูตร English Language Program เทอมละ (10 สัปดาห์) $3,100 – $3,500 (ประมาณ 90,000 บาท – 102,000 บาท)
 • University and Professional Studies Program เทอมละ (3 เดือน) $7,800 (ประมาณ 242,000 บาท)
 • Business Certificate Program เทอมละ (3 เดือน) $5,700 (ประมาณ 176,000 บาท)
 • TEFL Certificate Program เทอมละ (3 เดือน) $4,750 (ประมาณ 147,000 บาท)
ที่พัก
 • Home stay ประมาณ เดือนละ $750 - $900
 • หอพักของมหาวิทยาลัย ประมาณ เดือนละ $900 - $2,000
 • Off-campus Hotel เป็นที่พักในเครือ Marriott Residence Inn ตรวจสอบราคาที่ www.residenceinn.com
วันเปิดเรียน เปิดเรียน 4 ครั้งต่อปี ในช่วงเดือน กันยายน มกราคม มีนาคม และกรกฎาคม
ดูข้อมูลสถาบันเพิ่มเติมที่ http://extension.ucsd.edu/Department/ELP/

University of Southern California (USC)

USC International Academy เรียนในวิทยาเขตของ USC ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ในเมือง Los Angeles รัฐ California USC เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1880 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ติดอันดับ 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอเมริกา ทุกหลักสูตรใน USC มีชื่อเสียงและได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนในการทำวิจัยในอันดับต้นๆของอเมริกา มีชมรมมากถึง 850 ชมรมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย มีห้องสมุดที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย แคมปัสร่มรื่นรายล้อมไปด้วยต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียว มีนักศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมมากกว่า 40,000 คน USC จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่นี่อยู่ในอันดับต้นๆของอเมริกา เนื่องจากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คุณภาพการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย และการดูแลนักศึกทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรม และการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ อีกทั้ง USC ยังตั้งอยู่ใน Los Angeles ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีอากาศเย็นสบายตลอดปี
หลักสูตรที่น่าสนใจ
INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (IE):
 • เรียนในวิทยาเขตของ USC ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน
 • เนื้อหาหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดด้วยเวลาอันรวดเร็ว
 • เปิดเรียน 6 ครั้งตลอดทั้งปี
 • มีทีมเจ้าหน้าที่แนะแนวคอยช่วยดูแลและสนับสนุนการเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีอายุอย่างน้อย 17 ปี
ค่าใช้จ่าย (ต่อหลักสูตร 7 สัปดาห์)
 • ค่าเล่าเรียน: $2,600 (ปี 2015) (ประมาณ 93,600 บาท), $2,850 (ปี 2016) (ประมาณ 102,600 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย: $490 (ประมาณ 17,640 บาท)
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การแพทย์ โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่นๆ) ค่าบริการรับที่สนามบิน ปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารด่วนผ่านทาง FedEx
PRE-MASTER’S PROGRAM (PM):
 • ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจากหลักสูตรระดั บปริญญาโทของ USC กว่า100 หลักสูตร โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL/IELTS และก่ อนการสอบ GRE/GMAT อีกด้วย
 • บรรลุผลสำเร็ จในการพิชิตคะแนน GRE/GMAT ด้วยหลักสูตรเตรียมตัวสอบระหว่างเรียนหลักสูตร Pre-Master
 • นักเรียนจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข
 • ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ ในการเรียนระดับปริญญาโทพร้อมทักษะการทำวิจัยที่จำเป็นในการประสบ ความสำเร็จในการเรียนที่USC ต่อไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมที่ 3.00
 • ระดับภาษาอังกฤษในระดับ High-intermediate
มีผลภาษาเทียบเท่า TOEFL IBT 61 / IELTS 5.5 หรือ TOEFL IBT 75 / IELTS 6 ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสาขาที่สมัคร หากยังไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ท่านจะต้องทดสอบระดับความสามารถทางภาษาของ International Academy ก่อนเพื่อเป็นการพิจารณาว่าท่านผ่านเกณฑ์ภาษาขั้นต่ำในการรับเข้าเรียน
ค่าใช้จ่าย (ต่อเทอมการศึกษา: 14 สัปดาห์)
 • ค่าเล่าเรียน: $8,500 (ปี 2015) (ประมาณ 306,000 บาท), $9,000 (ปี 2016) (ประมาณ 324,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย: $950 (ประมาณ 34,200 บาท)
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การแพทย์ โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่นๆ) ค่าบริการรับที่สนามบิน ปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารด่วนผ่านทาง FedEx
MASTER’S PREPARATION PROGRAM (MP):
 • การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนในระดับปริญญาโท
 • เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEFL/IELTS และ GRE/GMAT โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • คำแนะนำในการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทอย่างละเอียด พร้อมการอบรมเพื่อให้ได้การตอบรับจากหลักสูตรปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา และประสบผลสำเร็จในการเรียนต่อไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ระดับภาษาอังกฤษในระดับ High-intermediate
มีผลภาษาเทียบเท่า TOEFL IBT 51 / IELTS 5.0 หรือ TOEFL IBT 61 / IELTS 5.5 ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสาขาที่สมัครหากยังไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS นักเรียนสามารถลงเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับปริญญาโท ซึ่งนักเรียนจะได้รับใบตอบรับแบบมีเงื่อนไขในหลักสูตรเตรียมความพร้อมนี้ นักเรียนสามารถลงเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมได้ โดยที่ยังไม่ได้สอบวัดระดับภาษา (ซึ่งนักเรียนจะต้องทดสอบในวันเปิดเทอมและผลสอบจะประกาศในวันแรกของการเรียนทันที)
ค่าใช้จ่าย (ต่อเทอมการศึกษา: 14 สัปดาห์)
 • ค่าเล่าเรียน: $8,500 (ปี 2015) (ประมาณ 306,000 บาท), $9,000 (ปี 2016) (ประมาณ 324,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย: $950 (ประมาณ 34,200 บาท)
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การแพทย์ โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่นๆ) ค่าบริการรับที่สนามบิน ปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารด่วนผ่านทาง FedEx
UNDERGRADUATE PREPARATION PROGRAM (UP):
 • บริการแนะแนวการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีอย่างครอบคลุม, สัมมนาวิชาการ, เวิร์คช้อป และการให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่รับสมัครโดยตรงจากทาง USC และมหาวิทยาลัยพันธมิตร
 • การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะด้านภาษาที่ใช้ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • ลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับปริญญาตรีเป็นจำนวนสูงสุด 12 ยูนิต
 • เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEFL/IELTS และ SAT โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ได้ศึกษามาเป็นจำนวนอย่างน้อย 5 เทอมการศึกษา
 • ระดับภาษาอังกฤษในระดับ High-intermediate
มีผลภาษาเทียบเท่า TOEFL IBT 61 / IELTS 5.5 หากยังไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS นักเรียนสามารถลงเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งนักเรียนจะได้รับใบตอบรับแบบมีเงื่อนไขในหลักสูตรเตรียมความพร้อมนี้ นักเรียนสามารถลงเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมได้ โดยที่ยังไม่ได้สอบวัดระดับภาษา ซึ่งนักเรียนจะต้องทดสอบในวันเปิดเทอมและผลสอบจะประกาศในวันแรกของการเรียนทันที
ค่าใช้จ่าย (ต่อเทอมการศึกษา: 14 สัปดาห์)
 • ค่าเล่าเรียน: $8,500 (ปี 2015) (ประมาณ 306,000 บาท), $9,000 (ปี 2016) (ประมาณ 324,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย: $950 (ประมาณ 34,200 บาท)
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การแพทย์ โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่นๆ) ค่าบริการรับที่สนามบิน ปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารด่วนผ่านทาง FedEx

Bellevue College

Bellevue College ตั้งอยู่ที่เมือง Bellevue ในรัฐวอชิงตันตั้งอยู่ในใจกลางพื้นที่ย่านพิวเจ็ตซาวนด์และมีทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจ Bellevue College ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของย่านธุรกิจของเมือง Bellevue ห่างจากย่านธุรกิจของเมือง Seattle 10นาที จากพรหมแดนประเทศแคนาดา 2 ชั่วโมง เมือง Bellevue เป็นหนึ่งในชุมชนที่ปลอดภัยมากที่สุด โดยมีสถิติอาชญากรรมต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศมาก นิตยสาร CNNMoney จัดอันดับให้เมืองนี้เป็นหนึ่งใน 25 เมืองที่ปลอดภัยมากที่สุดในอเมริกา
หลักสูตรที่เปิดสอน:
 • Intensive English/ University Preparation หลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัดนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป และนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอเมริกา นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร Intensive English จะสามารถเรียนวิชาที่มีหน่วยกิตที่ Bellevue College ได้
 • College Transfer Degrees in Arts or Science หลักสูตรอนุปริญญาสองปีของ Bellevue College สามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกาที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีได้ การเรียนจบหลักสูตร College Transfer ถือว่าเป็นการสำเร็จการศึกษาสองปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีแบบสี่ปี โดยนักเรียนจะใช้เวลาเพิ่มอีกสองปีในมหาวิทยาลัยในสาขาที่สนใจและได้วุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ
 • International Business Professions (IBP) ระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้พื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจของโลกตะวันตกผ่านการเรียนในชั้นเรียนและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในวงการธุรกิจ หลักสูตรนี้จะรวมการเรียนวิชาธุรกิจและ ESL ไปพร้อมๆกับวิชาการ เมื่อเรียนจบการเรียนในชั้นเรียนสามภาคเรียนแล้ว นักเรียนจะได้เข้าไปฝึกงานแบบสังเกตการณ์ในบริษัทท้องถิ่นโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
 • หลักสูตรปริญญาตรี:
  • Bachelor in Applied Science in Radiation and Imaging Sciences
  • Bachelor of Applied Arts in Interior Design
  • Bachelor of Applied Science Degree in Applied Accounting
  • Bachelor of Applied Science Degree in Data Analysis
  • Bachelor of Applied Science Degree in Healthcare Technology and Management
  • Bachelor of Applied Science Degree Information Systems and Technology
  • Bachelor of Science Degree in Nursing
เทอมที่เปิดเรียน: กันยายน มกราคม มีนาคม-เมษายน และกรกฎาคม
ราคาและระยะเวลาเรียน:
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (USD) ค่าเรียน (บาท)
Intensive English (ESL) 3 เดือน 3,078 THB 110,808
9 เดือน 9,234 THB 332,424
College Credit Program(Associate & Certificate) 3 เดือน 3,078 THB 110,808
9 เดือน 9,234 THB 332,424
International Business Professions (IBP) 12 เดือน 11,050 THB 397,800
Bachelor’s Degree Programs 1 ปี 9,234 THB 332,424
4 ปี 36,936 THB 1,329,696
หมายเหตุ
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 USD = 36 บาท
 • เว็บไซต์วิทยาลัย www.bellevuecollege.edu/isp