นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้
 
เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนมหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ


มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ


De Montfort University (DMU)

De Montfort University (DMU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองเลสเตอร์ (Leicester) ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับถึงคุณภาพการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ เปิดสอนหลักสูตรในด้าน Business and Law, Art & Design and Humanities, Health and Life Science และ Engineering, Media and Technology มีกว่า 400 สาขา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 30,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกเลือกสมัครที่ DMU ประมาณ 2,700 คนต่อปี เพราะ DMU มีหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ซึ่งเป็นที่ต้องการของบริษัทและนายจ้างทั่วโลก
** DMU มีทุนการศึกษา เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี **
** นักเรียนที่ยังไม่มีคะแนน IELTS สามารถเลือกสอบ English Internal Test ของมหาวิทยาลัยแทนได้ **
ค่าเล่าเรียน
 • ปริญญาตรี £13,250 - £15,500
 • ปริญญาโท £13,600 - £21,000
DMU Ranking in UK
 • ได้รางวัลด้านการสอนยอดเยี่ยม Gold - the Teaching Excellence Framework (TEF)
 • Top 3 สาขา Product Design จาก Complete University Guide
 • Top 5 สาชา Marketing จากนักศึกษา ป.โท ที่ต้องการศึกษาต่อ
 • Top 10 มหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมจาก UCAS
 • Top 20 สาขา Art and Design จาก Complete University Guide
 • Top 20 สาขา Communication and Media จากนักศึกษา ป.โท ที่ต้องการศึกษาต่อ
 • Top 25 สาขา study Social Work จาก Complete University Guide
 • Top 30 สาขา Architecture จาก Sunday Times Good University Guide
ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอน
 • Accounting / Finance / Banking
 • Advertising / Marketing Communications / Public Relation
 • Architecture / Interior Design MA
 • Art and Design / Digital Arts / Fashion / Film / Music / Fine Arts / Graphic Design / Product Design
 • Business / Economics / Marketing / Human Resource / Management / International Business
 • Communication Arts / Media / International Relations / Journalism
 • Computer Science / Cyber Security / Information System
 • Engineering – Electronic / Energy / Engineering Management / Mechanical / Mechatronic / Software
 • Law / LLM
 • Pharmacy / Nursing / Health care / Sport Management
DMU Website http://www.dmu.ac.uk
กลับด้านบน

Birmingham City University

Birmingham City University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งในปี 1834 ตั้งอยู่ ใจกลางเมือง Birmingham ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศอังกฤษรองจากลอนดอน ตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนประมาณ 2 ชั่วโมงโดยรถไฟ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในหลากหลายสาขา ทั้งในด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม บริการธุรกิจ เป็นต้น เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น
สาขาที่เปิดสอน
 • Art & Design
 • Business
 • Computing
 • Engineering
 • Law
 • Music and Theatre
 • English
 • Built Environment
 • Education
 • Health
 • Media
 • Social Science
หลักสูตรที่น่าสนใจ
MBA International (18 months)
 • เรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับจากหลากหลายวัฒนธรรม
 • การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่าง ภาคทฤษฎีวิชา MBA และภาคปฏิบัติ มีโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทในประเทศอังกฤษ
 • ค่าเล่าเรียนเพียง £13,500 เมื่อเทียบกับค่าเล่าเรียนประมาณ £20,000 ของสถาบันอื่น
 • ไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์การทำงาน และไม่จำเป็นต้องศึกษาทางด้านธุรกิจมาก่อน
 • สามารถรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 และมีคะแนน IELTS 6.0 (All bands above 5.5)
MA Fashion Promotion
 • เน้นถึงการสื่อสารของแบรนด์ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าและการจัดนิทรรศการของบริษัทด้านแฟชั่น
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านแฟชั่น หรือมี portfolio มาก่อน
 • ค่าเล่าเรียน £10,500
 • ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีคะแนน IELTS 6.0 (All bands above 5.5)
MSc Management – Marketing / Finance / International Business
 • เรียนด้านการจัดการธุรกิจ โดยสามารถเลือกสาขาตามความสนใจได้
 • ค่าเล่าเรียน £10,500
 • ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีคะแนน IELTS 6.0 (All bands above 5.5)
MSc Logistic and Supply Chain Management
 • เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบเจาะลึก ขั้นตอนการผลิต ช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงปัญหาการดำเนินงานของโลจิสติก
 • ค่าเล่าเรียน £10,500
 • ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีคะแนน IELTS 6.0 (All bands above 5.5)
* หากคะแนนสอบ IELTS ยังไม่ถึงตามกำหนดสามารถเรียน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อนได้ *
- คะแนน IELTS 5.5 เรียนภาษาอังกฤษ Pre-seesional 6 สัปดาห์ ค่าเรียน £1,440
- คะแนน IELTS 5.0 เรียนภาษาอังกฤษ Pre-seesional 10 สัปดาห์ ค่าเรียน £2,400

กลับด้านบน

UK and Europe International Study Centre

เพิ่มโอกาสการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษและยุโรป ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผ่านหลักสูตร Foundation และ Pre-Master ของ International Study Centre (ISC) เพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ง่าย
ข้อดีของการเรียน ISC
 • ISC ตั้งอยู่บริเวณแคมปัสของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เสมือนนักเรียนได้เรียนที่มหาวิทยาลัยและสามารถที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยได้
 • หลักสูตรทั้ง Foundation และ Pre-Master ของ ISC เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและด้านวิชาการ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวกับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น
 • เมื่อสมัครหลักสูตร ISC นักเรียนจะได้รับ Conditional Offer จากมหาวิทยาลัยที่เลือก และเมื่อสำเร็จหลักสูตร นักเรียน สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยนั้นได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS อีก
 • มีทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี
มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษที่ร่วมงานกับ ISC
University of Sussex
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Brighton ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ห่างจาก London ประมาณ 1 ชม. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการวิจัย ถูกจัดให้อยู่ใน Top 15 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในสาขา Business, International Relation, Law, Media, Engineering และ Computer
หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี
 • IELTS 5.0
 • ค่าเรียนประมาณ 12,000 – 12,600 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.
หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท)
 • IELTS 6.0 เรียน 2 เทอม เริ่มเรียน ม.ค. หรือ เม.ย. ค่าเรียน 8,500 ปอนด์
 • IELTS 5.5 เรียน 3 เทอม เริ่มเรียน ก.ย. หรือ ม.ค. ค่าเรียน 12,750 ปอนด์
เว็บไซต์ www.studygroup.com/isc/sussex
University of Surrey
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Surrey ห่างจาก London ประมาณ 40 นาที เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตรานักศึกษาที่เรียนจบว่างงานน้อยที่สุด มีความโดดเด่นทางด้าน Engineering, Science, Economics, Business, Law เป็นอันดับ 1 ด้าน Hospitality และติด Top 15 ด้าน Engineering ของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี
 • IELTS 5.0
 • ค่าเรียนประมาณ 12,000 – 12,600 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.
หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท) เฉพาะสาขา Economics
 • IELTS 6.0 เรียน 2 เทอม เริ่มเรียน ม.ค. หรือ เม.ย. ค่าเรียน 8,500 ปอนด์
 • IELTS 5.5 เรียน 3 เทอม เริ่มเรียน ก.ย. หรือ ม.ค. ค่าเรียน 12,750 ปอนด์
เว็บไซต์ www.studygroup.com/isc/surrey
University of Huddersfield
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ย่าน West Yorkshire ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ห่างจากเมือง Leeds และ Mancherster ประมาณ 1 ชม. และห่างจาก London ประมาณ 3 ชม. เป็นเมืองที่เงียสงบ ค่าครองชีพไม่สูงมาก เหมาะกับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ด้าน International Student Experience มีชื่อเสียงในสาขาด้าน Business, Architecture, Science, Education, Engineering, Art&Design และ Hospitality
หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี
 • IELTS 4.5
 • ค่าเรียนประมาณ 9,000 – 9,500 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.
หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท)
 • IELTS 6.0 เรียน 2 เทอม เริ่มเรียน ม.ค. หรือ เม.ย. ค่าเรียน 6,450 – 7,000ปอนด์
เว็บไซต์ www.studygroup.com/isc/huddersfield
Kingston University, London
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง London ประเทศอังกฤษ ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักสาขา Art&Design, Architectre, Engineering, Business และ Economics
หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี
 • IELTS 5.0
 • ค่าเรียนประมาณ 11,500 – 13,950 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.
หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท) เฉพาะสาขา Business
 • IELTS 5.5 เรียน 2 เทอม เริ่มเรียน ม.ค. หรือ เม.ย. ค่าเรียน 7,700 ปอนด์
เว็บไซต์ www.studygroup.com/isc/kingston
Liverpool John Moores University
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Liverpool เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศอังกฤษ ค่าครองชีพไม่สูง มหาวิทยาลัยใหญ่เป็นอันดับ 10 ของประเทศอังกฤษ และติด Top 20 ด้าน Engineering และ Sport Science สาขาที่โดดเด่นทางด้าน Health Studies, Sport Science, Engineering, Marine-related degrees และ Business สำหรับหลักสูตร MBA ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน
หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี
 • IELTS 4.5
 • ค่าเรียนประมาณ 10,500 – 10,995 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.
หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท)
 • IELTS 5.5 เรียน 14 สัปดาห์ เริ่มเรียน พ.ค. หรือ ก.ย. ค่าเรียน 5,880 ปอนด์
เว็บไซต์ www.studygroup.com/isc/ljmu
มหาวิทยาลัยอื่นๆใน UK & EU ที่ร่วมกับ ISC
 • Istituto Marngoni
 • Royal Holloway, University of London
 • University of Keele
 • University of Lincoln
 • Heriot Watt University
 • Stirling University
 • University of Wales
 • University of Leicester
 • University of Lancaster
 • Leeds Metropolitan University
 • University of Leicester
 • Trinity College, Dublin
 • University College Dublin
 • Nyenrode Business University, Netherlands
กลับด้านบน