นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้
 
เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนมหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ


มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ


Birmingham City University

Birmingham City University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งในปี 1834 ตั้งอยู่ ใจกลางเมือง Birmingham ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศอังกฤษรองจากลอนดอน ตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนประมาณ 2 ชั่วโมงโดยรถไฟ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในหลากหลายสาขา ทั้งในด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม บริการธุรกิจ เป็นต้น เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น
สาขาที่เปิดสอน
 • Art & Design
 • Business
 • Computing
 • Engineering
 • Law
 • Music and Theatre
 • English
 • Built Environment
 • Education
 • Health
 • Media
 • Social Science
หลักสูตรที่น่าสนใจ
MBA International (18 months)
 • เรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับจากหลากหลายวัฒนธรรม
 • การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่าง ภาคทฤษฎีวิชา MBA และภาคปฏิบัติ มีโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทในประเทศอังกฤษ
 • ค่าเล่าเรียนเพียง £13,500 เมื่อเทียบกับค่าเล่าเรียนประมาณ £20,000 ของสถาบันอื่น
 • ไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์การทำงาน และไม่จำเป็นต้องศึกษาทางด้านธุรกิจมาก่อน
 • สามารถรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 และมีคะแนน IELTS 6.0 (All bands above 5.5)
MA Fashion Promotion
 • เน้นถึงการสื่อสารของแบรนด์ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าและการจัดนิทรรศการของบริษัทด้านแฟชั่น
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านแฟชั่น หรือมี portfolio มาก่อน
 • ค่าเล่าเรียน £10,500
 • ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีคะแนน IELTS 6.0 (All bands above 5.5)
MSc Management – Marketing / Finance / International Business
 • เรียนด้านการจัดการธุรกิจ โดยสามารถเลือกสาขาตามความสนใจได้
 • ค่าเล่าเรียน £10,500
 • ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีคะแนน IELTS 6.0 (All bands above 5.5)
MSc Logistic and Supply Chain Management
 • เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบเจาะลึก ขั้นตอนการผลิต ช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงปัญหาการดำเนินงานของโลจิสติก
 • ค่าเล่าเรียน £10,500
 • ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีคะแนน IELTS 6.0 (All bands above 5.5)
* หากคะแนนสอบ IELTS ยังไม่ถึงตามกำหนดสามารถเรียน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อนได้ *
- คะแนน IELTS 5.5 เรียนภาษาอังกฤษ Pre-seesional 6 สัปดาห์ ค่าเรียน £1,440
- คะแนน IELTS 5.0 เรียนภาษาอังกฤษ Pre-seesional 10 สัปดาห์ ค่าเรียน £2,400

กลับด้านบน

UK and Europe International Study Centre

เพิ่มโอกาสการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษและยุโรป ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผ่านหลักสูตร Foundation และ Pre-Master ของ International Study Centre (ISC) เพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ง่าย
ข้อดีของการเรียน ISC
 • ISC ตั้งอยู่บริเวณแคมปัสของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เสมือนนักเรียนได้เรียนที่มหาวิทยาลัยและสามารถที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยได้
 • หลักสูตรทั้ง Foundation และ Pre-Master ของ ISC เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและด้านวิชาการ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวกับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น
 • เมื่อสมัครหลักสูตร ISC นักเรียนจะได้รับ Conditional Offer จากมหาวิทยาลัยที่เลือก และเมื่อสำเร็จหลักสูตร นักเรียน สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยนั้นได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS อีก
 • มีทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี
มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษที่ร่วมงานกับ ISC
University of Sussex
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Brighton ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ห่างจาก London ประมาณ 1 ชม. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการวิจัย ถูกจัดให้อยู่ใน Top 15 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในสาขา Business, International Relation, Law, Media, Engineering และ Computer
หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี
 • IELTS 5.0
 • ค่าเรียนประมาณ 12,000 – 12,600 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.
หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท)
 • IELTS 6.0 เรียน 2 เทอม เริ่มเรียน ม.ค. หรือ เม.ย. ค่าเรียน 8,500 ปอนด์
 • IELTS 5.5 เรียน 3 เทอม เริ่มเรียน ก.ย. หรือ ม.ค. ค่าเรียน 12,750 ปอนด์
เว็บไซต์ www.studygroup.com/isc/sussex
University of Surrey
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Surrey ห่างจาก London ประมาณ 40 นาที เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตรานักศึกษาที่เรียนจบว่างงานน้อยที่สุด มีความโดดเด่นทางด้าน Engineering, Science, Economics, Business, Law เป็นอันดับ 1 ด้าน Hospitality และติด Top 15 ด้าน Engineering ของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี
 • IELTS 5.0
 • ค่าเรียนประมาณ 12,000 – 12,600 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.
หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท) เฉพาะสาขา Economics
 • IELTS 6.0 เรียน 2 เทอม เริ่มเรียน ม.ค. หรือ เม.ย. ค่าเรียน 8,500 ปอนด์
 • IELTS 5.5 เรียน 3 เทอม เริ่มเรียน ก.ย. หรือ ม.ค. ค่าเรียน 12,750 ปอนด์
เว็บไซต์ www.studygroup.com/isc/surrey
University of Huddersfield
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ย่าน West Yorkshire ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ห่างจากเมือง Leeds และ Mancherster ประมาณ 1 ชม. และห่างจาก London ประมาณ 3 ชม. เป็นเมืองที่เงียสงบ ค่าครองชีพไม่สูงมาก เหมาะกับนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ด้าน International Student Experience มีชื่อเสียงในสาขาด้าน Business, Architecture, Science, Education, Engineering, Art&Design และ Hospitality
หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี
 • IELTS 4.5
 • ค่าเรียนประมาณ 9,000 – 9,500 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.
หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท)
 • IELTS 6.0 เรียน 2 เทอม เริ่มเรียน ม.ค. หรือ เม.ย. ค่าเรียน 6,450 – 7,000ปอนด์
เว็บไซต์ www.studygroup.com/isc/huddersfield
Kingston University, London
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง London ประเทศอังกฤษ ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักสาขา Art&Design, Architectre, Engineering, Business และ Economics
หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี
 • IELTS 5.0
 • ค่าเรียนประมาณ 11,500 – 13,950 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.
หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท) เฉพาะสาขา Business
 • IELTS 5.5 เรียน 2 เทอม เริ่มเรียน ม.ค. หรือ เม.ย. ค่าเรียน 7,700 ปอนด์
เว็บไซต์ www.studygroup.com/isc/kingston
Liverpool John Moores University
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Liverpool เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศอังกฤษ ค่าครองชีพไม่สูง มหาวิทยาลัยใหญ่เป็นอันดับ 10 ของประเทศอังกฤษ และติด Top 20 ด้าน Engineering และ Sport Science สาขาที่โดดเด่นทางด้าน Health Studies, Sport Science, Engineering, Marine-related degrees และ Business สำหรับหลักสูตร MBA ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน
หลักสูตร Foundation (ป.ตรี) ระยะเวลา 1 ปี
 • IELTS 4.5
 • ค่าเรียนประมาณ 10,500 – 10,995 ปอนด์ต่อปี ตามสาขาที่เรียน
 • เริ่มเรียนเทอม ก.ย. หรือ ม.ค.
หลักสูตร Pre-Masters (ป.โท)
 • IELTS 5.5 เรียน 14 สัปดาห์ เริ่มเรียน พ.ค. หรือ ก.ย. ค่าเรียน 5,880 ปอนด์
เว็บไซต์ www.studygroup.com/isc/ljmu
มหาวิทยาลัยอื่นๆใน UK & EU ที่ร่วมกับ ISC
 • Istituto Marngoni
 • Royal Holloway, University of London
 • University of Keele
 • University of Lincoln
 • Heriot Watt University
 • Stirling University
 • University of Wales
 • University of Leicester
 • University of Lancaster
 • Leeds Metropolitan University
 • University of Leicester
 • Trinity College, Dublin
 • University College Dublin
 • Nyenrode Business University, Netherlands
กลับด้านบน

London School of Commerce (LSC)

LSC (London School of Commerce) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน ในโซน 1 ใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆมากมาย อาทิเช่น Tower Bridge, London Eye, และ Big Ben สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยรถไฟใต้ดินและรถประจำทาง
หลักสูตรของ LSC มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในด้านการจัดการธุรกิจ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนที่จบหลักสูตรจาก LSC จะได้รับวุฒิการศึกษาจาก University of the West of Scotland, London Campus (UWS) ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของ UK
หลักสูตรล่าสุดจาก University of the West of Scotland, London Campus (UWS)
 • หลักสูตรป.ตรี เรียน 3 ปีจบ
 • หลักสูตรป.โท เรียน 1 ปีจบ ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน, จบสาขาใดก็ได้
IELTS Overall 5.0 สมัครเรียนได้เลย
หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ค่าเรียน คุณสมบัติ
BA Business Studies 3 ปี £6,950 ต่อปี - อายุ 18 ปีขึ้นไป
- IELTS Overall 6.0 โดยไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 5.5
BSc (Hons)Nursing Studies 3 ปี £6,950 ต่อปี
MBA
-Finance
-Leadership
-Enterprise
-Health Service Management
1 ปี £6,950 - จบป.ตรี
- IELTS Overall 6.0 โดยไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 5.5
MSc Advancing Practice (Nursing) 1 ปี £6,950
Pre-Sessional English 10 สัปดาห์ £2,250 - IELTS Overall 5.0 โดยไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 5.0 และอีก 1 แบนด์ไม่ต่ำกว่า 4.5
Doctor of Business Administration (DBA) 3 ปี £22,950 - จบป.โท (Merit)
- IELTS Overall 6.5 โดยไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 5.5
เทอมที่เปิดรับสมัคร : ก.พ. /เม.ย./มิ.ย./ส.ค./ต.ค./พ.ย.
หลักสูตร Academic English (คอร์สเตรียมสอบ IELTS)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีผลสอบ IELTS และต้องการเรียนติวเพื่อสอบ IELTS โดยเฉพาะ
หลักสูตร 6 เดือน ค่าเรียน 3,950 ปอนด์ ประมาณ 200,000 บาท
หลักสูตร 8 เดือน ค่าเรียน 4,950 ปอนด์ ประมาณ 250,000 บาท
Student Visitor Visa สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีผล IELTS สามารถ Skype Interview กับเจ้าหน้าที่ได้เลย ทราบผลภายใน 1-2 วัน ว่าจะได้เรียนในระดับใด
เทอมที่เปิดรับสมัคร : ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ส.ค. ต.ค. ธ.ค.
เว็บไซต์สถาบัน www.lsclondon.co.uk
กลับด้านบน

University of the Arts London

University of the Arts London เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะและการออกแบบที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลก เปิดสอนในสาขาศิลปะการออกแบบ แฟชั่น การสื่อสาร และการแสดง มหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย 6 วิทยาลัย อาทิเช่น Camberwell College of Art & Design, Central St.Martins College และ Chelsea College of Art & Design เป็นต้น มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในวงการศิลปะและแฟชั่นมากมาย เช่น Jimmy Choo, Stella McCartney, Alexander McQueen เป็นต้น
สำหรับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนทั่วไปในหลากหลายหลักสูตร เช่น English for General Purposes, English for Academic Purposes, IELTS Preparation Courses, English Language for the Arts นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร English Plus ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษควบคู่กับหลักสูตรศิลปะและการออกแบบในสาขาต่างๆ เช่น Art & Design, Fashion, Graphic Design, Interior Design, Film Making, Architecture, Digital Photography เป็นต้น
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (บาท) ค่าเรียนและค่าที่พัก (บาท)
English for General Purposes
(เรียน 15 คาบ/สัปดาห์)
12 สัปดาห์ 108,000 204,000
24 สัปดาห์ 198,000 390,000
English for General Purposes
(เรียน 20 คาบ/สัปดาห์)
12 สัปดาห์ 141,000 237,000
24 สัปดาห์ 252,000 444,000
English Plus (Arts & Design /Fashion) 12 สัปดาห์ 171,500 267,500
24 สัปดาห์ 322,000 514,000
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ GBP 1 = 50 บาท
เว็บไซต์: www.arts.ac.uk/languagecentre
กลับด้านบน