นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้
 
เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนมหาวิทยาลัยที่แคนาดา เรียนมัธยมที่แคนาดา

เรียนมหาลัยที่แคนาดา

สถาบันเรียนภาษาในแคนาดา


Douglas College

Douglas College เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลตั้งอยู่ในเมือง Vancouver มณฑล British Columbia โดยมีที่ตั้งในสองวิทยาเขตคือ New Westminster Campus และ David Lam Campus วิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 14,000 คน โดยมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,000 คนจาก 56 ประเทศ
Douglas College เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี, หลักสูตร Diploma 2 ปี, หลักสูตร University Transfer และหลักสูตร Continuing Education (หลักสูตรการอบรมระยะสั้น) ซึ่งหลักสูตรการศึกษาของ Douglas College จัดอยู่ในมาตรฐานระดับสูง ทุกหลักสูตรได้รับรองจากคณะกรรมการการตรวจสอบจากรัฐบาล
หลักสูตร University Transfer สำหรับเรียนต่อปริญญาตรี
Douglas College เป็นสถาบันอันดับ 1 ในแคนาดาที่มีหลักสูตร University Transfer นักเรียนสามารถโอนหน่วยกิตและย้ายไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในแคนาดา อเมริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลกกว่า 90 แห่ง นักเรียนสามารถเรียนที่ Douglas College เป็นเวลา 1-2 ปีก่อนที่จะโอนหน่วยกิตไปเรียนในมหาวิทยาลัยในปีที่ 2 และปีที่ 3 ตามลำดับ
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดาที่รับโอนหน่วยกิตจาก Douglas College
 • U of British Columbia
 • U of Victoria
 • Simon Fraser U
 • U of Toronto
 • McGill U
 • U of Alberta
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่รับโอนหน่วยกิตจาก Douglas College
 • U of Washington
 • UCLA
 • UC Berkley
 • Oregon State U
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆที่รับโอนหน่วยกิตจาก Douglas College
 • Bern U (Switzerland)
 • Shanghai Institute of Foreign Trade (China)
 • Trinity U (Scotland)
Douglas College เปิดเรียน 3 เทอมใน 1 ปี (1 เทอม = 4 เดือน)
 • Winter (Jan - Apr)
 • Summer (May - Aug)
 • Fall (Sep - Dec)
*** ค่าเล่าเรียนและค่าที่พักโดยประมาณต่อ 1 ปีการศึกษา 650,000 บาท ***
(สามารถชำระต่อเทอมได้ ค่าเล่าเรียน CAD 4,800/เทอม ค่าที่พักแบบ Homestay CAD 2,400/เทอม)
ข้อดีของการเรียนที่ Douglas College ในช่วง 1-2 ปีแรกที่แคนาดา
 1. ค่าเทอมในปี 1 และปี 2 ถูกกว่ามหาวิทยาลัยมาก นักเรียนสามารถประหยัดได้สูงสุดถึง CAD 16,000
 2. การเรียน 3 เทอมต่อปี ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพและสำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
 3. การมีระบบ pathway ร่วมกับสถาบันภาษาเอกชน นักเรียนไม่จำเป็นไม่ต้องมีคะแนน IELTS / TOEFL / SAT ก่อนสมัคร เมื่อเรียนจบระดับสูงสุดก็สามารถเรียนต่อใน Douglas College ได้เลยทันที (หากสมัครตรงต้องมีคะแนน IELTS 6.5 หรือ TOEFL 83 iBT)
 4. ห้องเรียนมีขนาดเล็ก ประมาณไม่เกิน 35 คนต่อห้อง ทำให้นักเรียนได้รับการดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด นักเรียนต่างชาติสามารถปรับตัวกับการเรียนได้ง่าย
 5. มีบริการติวเตอร์นอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน
 6. มีศูนย์ดูแลนักเรียนต่างชาติและศูนย์ภาษาอังกฤษ ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำนักเรียนทั้งในด้านการเรียน การปรับตัว และการใช้ชีวิตในแคนาดา
 7. นักเรียนสามารถทำงานระหว่างเรียน (เมื่อเรียน College ครบ 6 เดือน สามารถขอ work permit ทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) และมีโอกาสทำงานต่อหลังจากเรียนจบปริญญาตรีอีกสูงสุด 3 ปี ซึ่งเมื่อทำงานไปครบ 1 ปี นักเรียนมีสิทธิ์ขอสมัคร Permanent Resident (PR) เพื่อเป็นพลเมืองแคนาดาได้และเมื่อได้เป็น PR แล้ว จะได้สิทธิ์จ่ายค่าเรียนในอัตราเดียวกับพลเมืองแคนาดา
 8. ใน College มีโครงการ Paid Co-operative Education Program ซึ่งเป็นโครงการฝึกงานระหว่างเรียนแบบได้ค่าจ้างตอบแทน ซึ่ง College จะให้คำแนะนำในเรื่องการหาที่ฝึกงานด้วย
กลับด้านบน

Thomson Rivers University


Thomson Rivers University (TRU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ที่เมือง Kamloops ห่างจากเมือง Vancouver ประมาณ 365 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทาง 3 - 4 ชั่วโมงโดยทางรถยนต์ เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับปริญญาโท โดยมีหลักสูตรวิชาการมากกว่า 100 หลักสูตร มีนักศึกษาประมาณ 10,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 900 คน จากกว่า 59 ประเทศ
หลักสูตรเด่น
 • Pre MBA, MBA, ปริญญาตรีหลากหลายสาขา เช่นบริหารธุรกิจ (การบัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการและพัฒนาบุคคลากร, เศรษฐศาสตร์, การโรงแรมและการท่องเที่ยว) คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี, สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, ศิลปศาสตร์ ฯลฯ
 • ESL ตั้งแต่ระดับ Beginner-Advanced ผู้ที่เรียนหลักสูตร ESL สามารถเรียนควบคู่กับหลักสูตรวิชาการของ TRU ได้ตั้งแต่ ESL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยพิจารณารับเข้าเรียนทุกหลักสูตรโดยให้ conditional admission และไม่ต้องสอบ TOEFL/ IELTS
สิ่งอำนวยความสะดวก
หอพัก (นอก/ในบริเวณมหาวิทยาลัย), สระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิค, ศูนย์บริหารร่างกาย และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสันทนาการ, โรงละคร, ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์, ระบบเชื่อมต่อ High-Speed Internet ไร้สาย, คลินิกสุขภาพ, โรงอาหาร 3 แห่ง, ร้านอาหารและ pub
ค่าเล่าเรียนรวมค่าที่พัก/อาหารและอื่นๆ
 • หลักสูตร ESL, ประกาศนียบัตร - ปริญญาตรี: CAD 20,000 – 25,000.-/ ปีการศึกษา (ประมาณ 640,000 – 800,000 บาทต่อปี)
 • MBA (10 เดือน): CAD 22,266 (ประมาณ 720,000 บาททั้งหลักสูตร)
Application Deadlines:
 • January to April Semester: October 15
 • May to August Semester: February 15
 • September to December Semester: May 31
ดูข้อมูลสถาบันเพิ่มเติมที่ www.truworld.ca

University of Victoria : English Language Centre (ELC)

University of Victoria เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงของประเทศแคนาดา จัดอยู่ในกลุ่ม Top 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก มืชื่อเสียงทั้งด้านการสอนและการทำวิจัย ในหลักสูตร Business, Science และ Engineering มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Victoria มลฑล British Columbia ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงาม เดินทางสะดวก อากาศดีตลอดทั้งปี ค่าครองชีพไม่สูงมาก เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา
ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย Victoria หรือ English Language Centre (ELC) เปิดสอนมากว่า 40 ปี มีนักศึกษาเรียนกว่า 3,000 คนในแต่ละปีจากหลากหลายประเทศ หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่
Intensive English Program (ELPI)
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 12 สัปดาห์ เรียน 30 ชม./สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นในทุกทักษะทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน รวมถึงมีวิชาเลือก เช่น Business English, IELTS, TOEIC, Pronunciation, Idioms ให้เลือกเรียนเพิ่มเติมได้ หลักสูตรมีทั้งหมด 6 level ตั้งแต่ระดับ Beginner – Advanced โดยระดับสูงสุดจะเป็นการเรียน University Admission Preparation (UAP) สำหรับเตรียมความพร้อมนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยจะเพิ่มการเรียนทักษะที่จำเป็นในการเรียนต่อ เช่น Presentation, Note-taking, Essay Writing, Research รวมถึง Canadian Culture
Certificate in Business Administration (CBA) – Fast Track
หลักสูตร Certificate ระยะสั้นแบบเร่งรัด ใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์ นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับการด้านบริหารธุรกิจเบื้องต้นทุกด้าน 8 วิชา ดังนี้
 • Business Writing and Presentation Skills
 • Financial Accounting
 • Financial Management
 • Interpersonal Business Communications
 • International Business
 • Marketing
 • Organizational Behavior and Human Resources
 • Strategic Management and Leadership Practices
นักเรียนที่จะสมัครหลักสูตรนี้ ต้องมีคะแนน IELTS 6.5 หรือ TOEIC 755 หรือ TOEFL ibt 79-80 ขึ้นไปหรือผ่านการเรียนภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษามหาวิยาลัยจนถึงระดับที่กำหนด
University Pathway Program
หลักสูตรเตรียมความพร้อม 12 เดือน สำหรับนักเรียนที่วางแผนจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ University of Victoria นักเรียนจะได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและวิชาการควบคู่กันไป มีสาขาให้เลือกเรียนในด้าน Social Science และ Science/Engineering นักเรียนที่จะสมัครหลักสูตรนี้ ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตอบรับจากมหาวิทยาลัย และมีคะแนน IELTS 5.5 (ทุก band ไม่ต่ำกว่า 5.0) หรือ TOEFL ibt 71 ขึ้นไป หรือผ่านการเรียนภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษามหาวิยาลัยจนถึงระดับ Upper Intermediate
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (บาท)
Intensive English (เรียน 30 ชม./สัปดาห์) 3 เดือน 106,650
6 เดือน 213,300
12 เดือน 426,600
Certificate in Business Administration (CBA) 3 เดือน 166,050
University Pathway Program 12 เดือน 727,650
 • ค่าที่พักที่สถาบันจัดหาให้ราคาประมาณ 23,000 – 40,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พัก
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ CAD 1 = 27 บาท
 • เว็บไซต์สถาบัน: www.uvcs.uvic.ca/elc
กลับด้านบน

Greystone College: Vancouver / Toronto

Greystone College เป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรวิชาชีพ ที่เปิดสอน Certificate และ Diploma ในด้าน Business, Hospitality และ TESOL มี 2 วิทยาเขตตั้งอยู่ที่เมือง Vancouver และ Toronto วิทยาลัยเป็นสมาชิกของ National Association of Career Colleges, British Columbia Career Colleges Association และ Private Career Training Institutions จึงมั่นใจได้ในคุณภาพการเรียนการสอนและชื่อเสียงของวิทยาลัย สำหรับหลักสูตร Certificate และ Diploma นักเรียนจะต้องมีระดับภาษาอังกฤษตามกำหนด โดยนักเรียนสามารถลงเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบัน ILSC ก่อนได้

*** นักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตร 26 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถทำงาน Part-time ได้ระหว่างเรียน 20 ชม./สัปดาห์ ***

หลักสูตรที่เปิดสอน : Vancouver ระยะเวลา (สัปดาห์) ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Tourism & Hospitality
Diploma in Customer Service 26 210,560
Tourism & Hospitality Management
- Sales & Marketing Certificate
- Event and Convention Management Certificate
- Rooms Division Certificate
- International Hotel Management Certificate
36
4
12
16
24
288,960
45,640
133,280
178,360
209,160
Business Programs
Diploma in Business Communications 26 210,560
Certificate in Business Experience 12 131,460
Diploma in International Business Management 26 217,560
Advance Diploma in Business Administration
- Certificate in International Business and Trade
- Certificate in Business Management
- Certificate in Business Communication
- Certificate in Human Resources
- Certificate in Financial Management and Planning
40
8
8
8
8
8
315,000
92,120
92,120
92,120
92,120
92,120
Single course 4 46,060
Diploma in Supervisory Management 16 170,800
TESOL Diploma 12 127,960

หลักสูตร Academic Only : Toronto ระยะเวลา (สัปดาห์) ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Tourism & Hospitality
Diploma in Customer Service 26 199,640
Tourism & Hospitality Management Diploma 36 288,960
Business Programs
Diploma in Business Administration
Certificate in International Business and Trade Clerk
Certificate in Business Management Clerk
Certificate in Business Communication
Certificate in Human Resources Clerk
40
8
8
8
8
315,000
92,120
92,120
92,120
92,120
Certificate in Financial Management and Planning Officer 16 170,800
Diploma in International Business Management 26 217,560
Diploma in Supervisory Management 16 170,800
TESOL Diploma 12 127,960
 • ราคารวม ค่าเรียน+ค่าตำรา
 • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ CAD 1 = 28 บาท
 • เว็บไซต์สถาบัน: www.greystonecollege.com