นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้
 
เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย เรียนมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย เรียน Certificate / Diploma ที่ออสเตรเลีย

เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรเลีย


มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย


Kaplan International College

KAPLAN Business School (KBS) เป็นส่วนหนึ่งของ สถาบัน KAPLAN International โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านธุรกิจ และการบัญชี โดยมีสาขาอยู่ 4 เมืองในประเทศออสเตรเลีย คือ Sydney, Melbourne, Adelaide, และ Brisbane เปิดสอนในหลักสูตร ได้แก่
 • Diploma of Commerce
 • Bachelor of Business
 • Graduate Certificate in Accounting
 • Master of Accounting
 • Master of Business Administration
นอกจากนี้ KBS ยังมีหลักสูตร Pathway ร่วมกับสถาบันสอนภาษา KAPLAN นักเรียน ที่จบหลักสูตร Diploma of Commerce จาก KBS จะมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับ นักเรียนที่เรียนที่จบระดับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลีย โดยสามารถใช้วุฒิที่ได้จาก KBS นำไปเทียบเพื่อเข้าเรียนชั้นปีที่ 2 สำหรับ หลักสูตร Bachelor of Business ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลียได้ (โดยจะต้องผ่านเกณฑ์เบื้องต้นอื่น ตามแต่ละสถาบันกำหนดไว้) เช่น
 • University of Technology Sydney
 • University of New England
 • RMIT University
 • La Trobe University
 • Griffith University
 • Bond University
 • Curtin University of Technology
 • University of Adelaide
 • University of South Australia
 • Flinders University
ค่าเรียน
หลักสูตร ค่าธรรมเนียมรายวิชา (บาท) ค่าธรรมเนียมหลักสูตร (บาท)
Diploma of Commerce 44,000 348,000
Bachelor of Business 44,000 1,044,000
Graduate Certificate in Accounting 54,000 215,000
Master of Accounting 54,000 859,000
Master of Professional Accounting 54,000 644,000
Master of Business Administration 54,000 805,000
อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 AUD = 29 บาท
ปีการศึกษา
KBS เปิดเรียนปีละ 3 เทอมด้วยกัน คือ
 • เทอม 1 : Mar- Jun.
 • เทอม 2 : Jul – Oct.
 • เทอม 3 : Nov- Feb.
ดูข้อมูลสถาบันเพิ่มเติมที่ : http://www.kbs.edu.au/
กลับด้านบน

Murdoch Institute of Technology

Murdoch Institute of Technology เป็นส่วนหนึ่งของ Murdoch University ซึ่งอยู่ภายใน แคมปัสของมหาวิทยาลัย ที่เมือง Perth ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนในหลายหลักสูตร ทั้งภาษาอังกฤษทั่วไป หลักสูตร Diploma และ หลักสูตรปริญญา สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน เปิดรับนักเรียนต่างชาติที่จบตั้งแต่ มัธยม 5 และ 6 เป็นต้นไป สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาที่สถาบัน Kaplan International College ถึงระดับที่กำหนด สามารถเรียนต่อที่ Murdoch College ได้ โดยไม่ต้องมีคะแนน IELTS
หลักสูตรที่เปิดสอน
 • General English
 • English for Academic Purpose
 • Diploma of Commerce
 • Diploma of Mass Communication and Media
 • Diploma of Information Technology
 • Diploma of Science
ค่าเรียน
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (บาท)
General English (เรียน 23 ชั่วโมง/สัปดาห์) 3 เดือน 133,000
6 เดือน 251,000
12 เดือน 502,000
English for Academic Purposes (เรียน 23 ชั่วโมง/สัปดาห์) 3 เดือน 111,000
6 เดือน 221,000
12 เดือน 441,000
Diploma of Science 8 เดือน 566,000
Diploma of Commerce, Media, Mass Communication, และ IT 12 เดือน 460,000
Advance Diploma in Management 12 เดือน 685,000
อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 AUD = 29 บาท
ที่พัก
นักเรียนสามารถเลือกที่พักแบบ Homestay , Hostel หรือ หอพักของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา
- สำหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษ เปิดเรียนทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
- หลักสูตร Diploma
 • เทอม 1 : Feb- May.
 • เทอม 2 : Jun – Sep.
 • เทอม 3: Oct- Jan.
ดูข้อมูลสถาบันเพิ่มเติมที่ http://www.murdochinstitute.wa.edu.au
กลับด้านบน

Bradford College

Bradford College เป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน University of Adelaide และถือเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Adelaide (The University of Adelaide ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มของมหาวิทยาลัย Group of 8) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Adelaide ทางตอนใต้ของออสเตรเลีย เปิดรับนักเรียนต่างชาติในหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathway / Degree Transfer Program) โดยเรียนจบหลักสูตร Degree Transfer Program สามารถเทียบโอนไปเรียนต่อปี 2 ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในออสเตรเลียได้ (ตามเกณฑ์การรับของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง) สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาที่สถาบัน Kaplan International College ถึงระดับที่กำหนด สามารถเรียนต่อที่ Bradford College ได้ โดยไม่ต้องสอบ IELTS
หลักสูตรที่เปิดสอน
 • General Academic English
 • Degree Transfer Program ในสาขา Commerce, Economics, Finance, Engineering, Computer Science, Science, Health Science
ค่าเรียน
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (บาท)
General Academic English (เรียน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์) 3 เดือน 122,000
6 เดือน 244,000
12 เดือน 488,000
Degree Transfer Standard (Commerce, Economics, Finance) 12 เดือน 364,000
Degree Transfer Standard (Engineering, Science, Computer science, Health science ) 12 เดือน 410,000
อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 AUD = 29 บาท
ที่พัก
นักเรียนสามารถเลือกที่พักแบบ Home stay, Student Hostel หรือหอพักของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา เปิดรับปีละ 2 รอบ / ปี
 • เทอม 1 : Feb - Jul
 • เทอม 2 : Jul – Nov
ดูข้อมูลสถาบันเพิ่มเติมที่ http://www.bradford.adelaide.edu.au
กลับด้านบน