นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้

Summer Programs (คอร์สซัมเมอร์)


ซัมเมอร์คอร์ส เป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ระยะสั้น โดยโปรแกรมจะจัดขึ้นช่วงปิดภาคเรียน โปรแกรมจะมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิต พบปะเพื่อนใหม่ และยังเป็นโอกาสให้น้องๆ ได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจใหม่ๆ

เลือก Summer Program แบ่งตามประเทศ: