นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้
 
เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนมหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ


สถาบันเรียนภาษาในประเทศอังกฤษ


Kaplan International College

สถาบัน Kaplan เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS สำหรับที่ประเทศอังกฤษ เปิดสอนในหลากหลายเมืองได้แก่ London, Manchester, Oxford, Cambridge, Bournemouth, Bath, Salisbury และ Torquay

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 30 มิ.ย. 62
 • ค่าเรียนลด 20% ทุกหลักสูตร
 • สมัครเรียน 20 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี ! 1 สัปดาห์
 • สมัครเรียน 30 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี ! 2 สัปดาห์
London (Leicester Square)
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English 3 เดือน 110,880
6 เดือน 213,696
11 เดือน 391,776
Semi-Intensive English 3 เดือน 120,960
6 เดือน 229,824
11 เดือน 421,344
Intensive English / Business English / IELTS 3 เดือน 143,136
6 เดือน 278,208
11 เดือน 510,048
Manchester/ Liverpool/ Cambridge/ Oxford
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English 3 เดือน 104,832
6 เดือน 201,600
11 เดือน 369,600
Semi-Intensive English 3 เดือน 116,928
6 เดือน 221,760
11 เดือน 406,560
Intensive English / Business English / IELTS 3 เดือน 135,072
6 เดือน 254,016
11 เดือน 465,696
Torquay/Salisbury/Edinburgh/Bournemouth
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 94,752
6 เดือน 181,440
11 เดือน 332,640
Semi-Intensive English 3 เดือน 108,864
6 เดือน 209,664
11 เดือน 384,384
Intensive English / IELTS 3 เดือน 122,976
6 เดือน 237,888
11 เดือน 436,128
 • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ GBP 1 = 42 บาท
 • เว็บไซต์สถาบัน: www.kaplaninternational.com
กลับด้านบน

EC English

สถาบัน EC English ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีชีอเสียงและมีโรงเรียนอยู่ในหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เป็นต้น สำหรับที่อังกฤษโรงเรียนตั้งอยู่ในหลายเมืองที่ London Euston & Covent Garden, Oxford, Cambridge, Brighton, Manchester และ Bristol โรงเรียนมีนักเรียนจากทั่วโลก เพิ่มโอกาสสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรที่เปิดสอน General English และ Intensive English
โปรโมชั่น สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2562
 • ฟรี! ค่าสมัคร
 • สมัครเรียน 12-48 สัปดาห์ ค่าเรียนลดจากราคาปกติ 25%
UK: London Euston / London 30+
หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 102,060
6 185,220
11 339,570
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 128,520
6 223,020
11 408,870
UK: Oxford & Cambridge
หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 98,280
6 170,100
11 311,850
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 117,180
6 207,900
11 381,150
UK: Brighton
หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 94,500
6 166,320
11 304,920
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 115,290
6 204,120
11 374,220
UK: Manchester
หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 96,390
6 166,320
11 304,920
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 115,290
6 207,900
11 381,150
UK: Bristol
หลักสูตร ระยะเวลา (เดือน) ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 86,940
6 162,540
11 297,990
Intensive English (เรียน 30 คาบ / สัปดาห์) 3 105,840
6 196,560
11 360,360
หมายเหตุ
 • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 25,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 GBP= 42 บาท
 • เว็บไซต์สถาบัน: www.ecenglish.com
กลับด้านบน

Oxford International Education

สถาบัน Oxford International Education เป็นสถาบันภาษาเอกชนที่มีชื่อเสียง มีเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ทั้งในอังกฤษและแคนาดา สำหรับที่อังกฤษสถาบันตั้งอยู่ใน London (Central, Greenwich), Oxford และ Brighton ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ General English และ IELTS Exam

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 30 ก.ย. 2558
 • ส่วนลดค่าเรียน 15% จากราคาปกติ
 • ฟรี ! ค่าสมัคร
 • ฟรี ! บริการรับที่สนามบิน เมื่อสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป
London
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท) *
General English (20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 98,000
6 เดือน 176,000
11 เดือน 323,000
Intensive English (30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 124,000
6 เดือน 236,000
11 เดือน 398,000
Oxford
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท) *
General English (20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 88,000
6 เดือน 154,000
11 เดือน 281,000
Intensive English (30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 110,000
6 เดือน 189,000
11 เดือน 347,000
Brighton
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท) *
General English (20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 85,000
6 เดือน 150,000
11 เดือน 276,000
Intensive English (30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 106,000
6 เดือน 184,000
11 เดือน 337,000
 • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 60,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ GBP 1 = 53 บาท
 • เว็บไซต์สถาบัน: www.oxfordinternational.com
กลับด้านบน

Sprachcaffes Language Plus / GEOS

สถาบันสอนภาษาที่มีสาขาอยู่หลายแห่งในยุโรป อาทิเช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน อิตาลี เปิดสอนหลักสูตรภาษาทั้งแบบระยะยาว ระยะสั้น และหลักสูตรเตรียมสอบ สำหรับที่ประเทศอังกฤษมีเซ็นเตอร์ที่เมือง London และ Brighton ค่าเรียนราคาประหยัด มีที่พักให้เลือกทั้งแบบ Homestay, Apartment และหอพัก
โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 31 ธ.ค 2562
 • สมัครเรียน 10 สัปดาห์ เรียนฟรีเพิ่ม 2 สัปดาห์
 • สมัครเรียน 20 สัปดาห์ เรียนฟรีเพิ่ม 4 สัปดาห์
 • สมัครเรียน 37 สัปดาห์ขึ้นไป เรียนฟรีเพิ่ม 7 สัปดาห์
London
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท) *
Standard English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 69,300
6 เดือน 138,600
11 เดือน 256,410
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 100,800
6 เดือน 201,600
11 เดือน 372,960
Brighton
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท) *
Standard English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 68,200
6 เดือน 136,400
11 เดือน 252,340
Intensive English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 101,200
6 เดือน 202,400
11 เดือน 374,440
 • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ GBP 1 = 42 บาท
 • เว็บไซต์สถาบัน: www.sprachcaffe.com

กลับด้านบน

Language Studies International - LSI

Language Studies International - LSI เป็นสถาบันสอนภาษา มี center อยู่หลายประเทศ โดยเน้นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ย่านใจกลางเมืองและธุรกิจ ในประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ใน 3 เมือง ได้แก่ London, Brighton และ Cambridge
โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2562 ค่าเรียนลดราคาพิเศษเหลือเพียง 190-289 ปอนด์/สัปดาห์
London Central & Cambridge
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 ชม./สัปดาห์) 3 เดือน 100,800
6 เดือน 171,360
11 เดือน 314,160
Intensive English Program (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 113,400
6 เดือน 191,520
12 เดือน 351,120
London Hampstead & Brighton
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 ชม./สัปดาห์) 3 เดือน 98,532
6 เดือน 161,280
12 เดือน 322,560
Intensive English Program (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 115,668
6 เดือน 181,440
12 เดือน 362,880
 • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ GBP 1 = 42 บาท
 • เว็บไซต์สถาบัน: www.lsi.edu

กลับด้านบน

University of the Arts London

University of the Arts London เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะและการออกแบบที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลก เปิดสอนในสาขาศิลปะการออกแบบ แฟชั่น การสื่อสาร และการแสดง มหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย 6 วิทยาลัย อาทิเช่น Camberwell College of Art & Design, Central St.Martins College และ Chelsea College of Art & Design เป็นต้น มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในวงการศิลปะและแฟชั่นมากมาย เช่น Jimmy Choo, Stella McCartney, Alexander McQueen เป็นต้น
สำหรับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนทั่วไปในหลากหลายหลักสูตร เช่น English for General Purposes, English for Academic Purposes, IELTS Preparation Courses, English Language for the Arts นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร English Plus ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษควบคู่กับหลักสูตรศิลปะและการออกแบบในสาขาต่างๆ เช่น Art & Design, Fashion, Graphic Design, Interior Design, Film Making, Architecture, Digital Photography เป็นต้น
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียน (บาท) *
General English / Academic English (เรียน 15 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 136,080
6 เดือน 252,000
10 เดือน 403,200
General English / Academic English เรียน 20 ชม./สัปดาห์ 3 เดือน 181,440
6 เดือน 332,640
10 เดือน 529,200
English Pius Art&Design / Media / Fashion เรียนภาษาอังกฤษ 15 ชม./สัปดาห์ + เรียนด้าน Arts 7 ชม./สัปดาห์ 1 เดือน 78,120
3 เดือน 226,800
6 เดือน 423,360
 • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ GBP 1 = 42 บาท
 • เว็บไซต์สถาบัน: www.arts.ac.uk/languagecentre

กลับด้านบน


หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน และยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ