สถาบัน Oxford International English เป็นสถาบันภาษาเอกชนที่มีชื่อเสียง มีเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ทั้งในอังกฤษ, อเมริกาและแคนาดา สำหรับที่อังกฤษสถาบันตั้งอยู่ใน London(Greenwich), Oxford และ Brighton ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ General English และ IELTS Exam

โปรโมชั่น: สมัครภายในวันนี้ – 31 สิงหาคม 2563

  • รับส่วนลดค่าเรียน 20% จากราคาปกติ
  • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าที่พัก

London

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท) *
General English (20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 87,552
6 เดือน 155,904
11 เดือน 285,824
Intensive English (30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 109,440
6 เดือน 190,464
11 เดือน 349,184

Oxford

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท) *
General English (20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 79,488
6 เดือน 140,544
11 เดือน 257,664
Intensive English (30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 100,992
6 เดือน 172,800
11 เดือน 316,800

Brighton

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท) *
General English (20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 78,336
6 เดือน 139,008
11 เดือน 254,848
Intensive English (30 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 97,920
6 เดือน 168,192
11 เดือน 308,352
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 60,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ GBP 1 = 40 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: https://www.oxfordinternationalenglish.com/schools/#united-kingdom