นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้
 
Le Cordon Bleu ออสเตรเลีย Le Cordon Bleu นิวซีแลนด์

เรียนทำอาหารที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ (Le Cordon Bleu) นิวซีแลนด์


LE CORDON BLEU, WELLINGTON

สถาบันสอนทำอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ นิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ที่เมือง Wellington (ห่างจาก Auckland ไปทางใต้ 6 ชั่วโมง โดยรถยนต์) เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ Universal College of Learning (UCOL) และ Wellington Institute of Technology (WelTec) เปิดสอน ในหลายหลักสูตร คือ
หลักสูตรที่เปิดสอน
 • Diplôme de Cuisine
  หลักสูตรอนุปริญญาการประกอบอาหารคาว ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 9 เดือน ทั้งหลักสูตร ประกอบด้วยระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ใช้ เวลาเรียนระดับละ 3 เดือน
 • Diplôme de Pâtisserie
  หลักสูตรอนุปริญญาการประกอบขนมอบ ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 9 เดือน ทั้งหลักสูตร ประกอบด้วยระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ใช้ เวลาเรียนระดับละ 3 เดือน
 • Grand Diplôme
  หลักสูตรอนุปริญญาการประกอบอาหารคาวและขนมอบ ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 18 เดือน (หรือ 9 เดือน ถ้าเรียนควบคู่กันทั้งหลักสูตรอาหารคาวและขนมอบ) หลักสูตรประกอบด้วยระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ใช้ เวลาเรียนระดับละ 6 เดือน
 • Bachelor of Culinary Arts and Business
  หลักสูตรปริญญาตรีด้านศาสตร์การทำอาหารและธุรกิจ เรียนแบบ Full time ระยะเวลาเรียน 3 ปี เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป และมีผลสอบ IELTS ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
 • Bachelor of Hospitality Management
  หลักสูตรปริญญาตรีบริหารจัดการด้านโรงแรม แบบ Full time ระยะเวลาเรียน 3 ปี เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีผลสอบ IELTS ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
 • Wine Education
  หลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนทางด้านไวน์ศึกษา ดำเนินการสอนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์
ค่าใช้จ่าย
 • Diplôme de Cuisin หลักสูตรละ (9เดือน) NZD 33,500 (ประมาณ 905,000 บาท /หลักสูตร)
 • Diplôme de Pâtisserie หลักสูตรละ (9เดือน) NZD 33,500 (ประมาณ 905,000 บาท /หลักสูตร)
 • Grand Diplôme หลักสูตรละ (18 เดือน) NZD 65,000 (ประมาณ 1,755,000 บาท / หลักสูตร)
 • Bachelor of Culinary Arts and Business ปีละ NZD 24,100 (ประมาณ 651,000 บาท/ ปี)
 • Bachelor of Hospitality Management ปีละ NZD 24,100 (ประมาณ 651,000 บาท/ ปี)
วันเปิดเรียน
 • หลักสูตร Diploma: เปิดเรียน 4 ครั้ง/ ปี ในช่วงเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
 • หลักสูตร ปริญญาตรี : เปิดเรียนปีละครั้ง ในช่วงปลายเดือน กรกฎาคม
ดูข้อมูลสถาบันเพิ่มเติมที่ http://www.lecordonbleu.co.nz/

กลับด้านบน