สถาบัน Kaplan เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้มข้น สำหรับที่ประเทศอังกฤษ มีโรงเรียนกว่า 10 แห่งในหลากหลายเมืองได้แก่ London, Manchester, Oxford, Cambridge, Bournemouth, Bath, Salisbury, Liverpool และ Torquay

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2563

  • พิเศษ! ค่าเรียนลด 20% ทุกหลักสูตร
  • สมัครเรียน 10 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี ! 1 สัปดาห์ หมดเขต 1 สิงหาคม 2563
  • สมัครเรียน 20 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี ! 1 สัปดาห์
  • สมัครเรียน 30 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี ! 2 สัปดาห์
London (Leicester Square)
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 107,520
6 เดือน 207,360
11 เดือน 380,160
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 117,120
6 เดือน 222,720
11 เดือน 408,320
Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 138,240
6 เดือน 268,800
11 เดือน 492,800
Manchester/ Liverpool/ Cambridge/ Oxford/ Bath
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 101,760
6 เดือน 195,840
11 เดือน 359,040
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 113,280
6 เดือน 215,040
11 เดือน 394,240
Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 130,560
6 เดือน 245,760
11 เดือน 450,560
Torquay/ Edinburgh/ Bournemouth
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 92,160
6 เดือน 176,640
11 เดือน 323,840
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 105,600
6 เดือน 203,520
11 เดือน 373,120
Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 119,040
6 เดือน 230,400
11 เดือน 422,400
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ GBP 1 = 40 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: https://www.kaplaninternational.com/united-kingdom