สถาบัน Kaplan เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้มข้น สำหรับที่ประเทศอังกฤษ มีโรงเรียนกว่า 10 แห่งในหลากหลายเมืองได้แก่ London, Manchester, Oxford, Cambridge, Bournemouth, Bath, Salisbury, Liverpool และ Torquay

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 31 ตุลาคม 2564

  • สมัครเรียนทุกหลักสูตร ค่าเรียนลดทันที 20 %
  • ฟรี ! ค่าสมัครเรียน และสมัครเรียน 20 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี! 2 สัปดาห์
  • พิเศษ สมัครเรียน Online Course(Part time) ลด20%
London (Leicester Square)
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 118,272
6 เดือน 228,096
11 เดือน 418,176
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 128,832
6 เดือน 244,992
11 เดือน 449,152
Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 152,064
6 เดือน 295,680
11 เดือน 542,080
Manchester/ Liverpool/ Cambridge/ Oxford/ Bath
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 111,936
6 เดือน 215,424
11 เดือน 394,944
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 124,608
6 เดือน 236,544
11 เดือน 433,664
Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 143,616
6 เดือน 270,336
11 เดือน 495,616
Torquay/ Edinburgh/ Bournemouth
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 101,376
6 เดือน 194,304
11 เดือน 356,224
Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 116,160
6 เดือน 223,872
11 เดือน 410,432
Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 130,944
6 เดือน 253,440
11 เดือน 464,640
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ GBP 1 = 44 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: https://www.kaplaninternational.com/united-kingdom