สถาบัน Kaplan International College เป็นสถาบันภาษาเอกชนที่มีหลายเซ็นเตอร์ทั่วโลก สำหรับที่ประเทศแคนาดาตั้งอยู่ใจกลางเมือง Toronto และ Vancouver สะดวกในการเดินทาง ทั้งสองแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน เช่น ห้องเรียนขนาดใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เนทไร้สาย Kaplan โดดเด่นในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL และ IELTS รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปอีกด้วย

โปรโมชั่น:

สมัครเรียนภายใน 30 กันยายน 2563

  • พิเศษ! ค่าเรียนลด 25% ทุกหลักสูตร
  • สมัครเรียน 10 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรี! University Placement Service
  • สมัครเรียน 20 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี! 2 สัปดาห์
  • สมัครเรียน 30 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี ! 3 สัปดาห์
Vancouver/ Toronto
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 77,760
6 เดือน 146,880
12 เดือน 280,800
Semi – Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 90,720
6 เดือน 172,800
12 เดือน 332,640
Intensive English (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) 3 เดือน 104,760
6 เดือน 200,880
12 เดือน 388,800
  • ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
  • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ CAD 1 = 24 บาท
  • เว็บไซต์สถาบัน: www.kaplaninternational.com