สถาบัน Kaplan เมือง Auckland ตั้งอยู่ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมในสมัยพระเจ้าจอร์จของอังกฤษ พร้อมมีสวนและระเบียงกลางแจ้งที่สวยงาม สถาบันตั้งอยู่ในแหล่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของเมืองคือที่ Domain ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง Auckland และย่าน Newmarket และ Parnell ที่ทันสมัย

หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น General English, Intensive English, Business English, IELTS Preparation

โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2564

  • สมัครเรียนทุกหลักสูตร ค่าเรียนลดทันที 20 %
  • พิเศษ สมัครเรียน Online Course(Part time) ลด20%
หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท)
Vacation English (เรียน 20 คาบ / สัปดาห์) 3 เดือน 83,160
General English (เรียน 24 คาบ / สัปดาห์) 3 เดือน 88,560
6 เดือน 172,800
12 เดือน 345,600
Intensive English, Business Intensive, IELTS Intensive (เรียน 28 คาบ / สัปดาห์) 3 เดือน 102,600
6 เดือน 198,720
12 เดือน 397,440